Từ khóa: di sản văn hóa

Ia Pa nỗ lực truyền dạy cồng chiêng

Ia Pa nỗ lực truyền dạy cồng chiêng

(GLO)- Với quyết tâm phát huy giá trị các di sản văn hóa, huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đưa cồng chiêng vào trường học truyền dạy cho học sinh, khơi dậy niềm tự hào, tình yêu để từ đó ra sức giữ gìn, phát huy.
Đổi mới quảng bá di sản văn hóa

Đổi mới quảng bá di sản văn hóa

(GLO)- Công tác tuyên truyền, quảng bá các di sản, di tích lịch sử-văn hóa được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng. Hoạt động này được triển khai dưới nhiều hình thức, trong đó, chú trọng đưa di sản văn hóa đến gần với công chúng.
Cộng đồng bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa

Cộng đồng bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa

(GLO)- Di sản văn hóa là tài sản do các thế hệ trước truyền lại cho các thế hệ tiếp nối, tồn tại dưới 2 hình thức: di sản văn hóa (DSVH) vật thể và DSVH phi vật thể. Dù tồn tại dưới hình thức nào thì DSVH cũng được gìn giữ, trao truyền giữa các thế hệ trong cộng đồng và đều thuộc về cộng đồng. Do đó, thái độ ứng xử của cộng đồng giữ vai trò quan trọng trong việc gìn giữ và phát huy giá trị của DSVH.
Huy động tối đa nguồn lực xã hội trong bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa

Huy động tối đa nguồn lực xã hội trong bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11-2022 do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, Chính phủ xem xét, thảo luận, cho ý kiến về đề nghị xây dựng Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
Tuần lễ Văn hóa ẩm thực và Ngày hội Di sản Văn hóa năm 2022 diễn ra từ ngày 2 đến 6-11

Tuần lễ Văn hóa ẩm thực và Ngày hội Di sản Văn hóa năm 2022 diễn ra từ ngày 2 đến 6-11

(GLO)- Thiết thực kỷ niệm 77 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/1945-23/11/2022); nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai, từ ngày 2 đến 6-11, Bảo tàng tỉnh tổ chức Tuần lễ Văn hóa ẩm thực và Ngày hội Di sản văn hóa năm 2022 với nhiều chương trình hấp dẫn.
Kbang đầu tư gần 4 tỷ đồng bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch

Kbang đầu tư gần 4 tỷ đồng bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch

(GLO)- 3 tỷ 974 triệu đồng là tổng kinh phí mà huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) dự kiến đầu tư thực hiện Đề án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025. Đề án này vừa được UBND huyện Kbang ban hành vào ngày 6-10-2022.
Phát huy giá trị văn hóa, con người trong thời kỳ mới

Phát huy giá trị văn hóa, con người trong thời kỳ mới

(GLO)- Gia Lai có bề dày lịch sử, truyền thống, văn hóa đặc sắc, phong phú, con người với những đức tính tốt đẹp đã góp phần làm cho mảnh đất cao nguyên ngày càng rạng rỡ, xinh tươi. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021, Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh xác định: “Phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, cách mạng. Khai thác, bảo tồn và tôn tạo các di sản văn hóa tiêu biểu gắn với phát triển du lịch. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông…“.
Những "báu vật nhân văn" làng Kgiang

Những "báu vật nhân văn" làng Kgiang

(GLO)- Những nghệ nhân đan lát, dệt vải ở làng Kgiang (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) không chỉ thực hành di sản văn hóa cha ông đạt đến trình độ cao về kỹ thuật và nghệ thuật, họ còn nắm giữ những tri thức cổ truyền về nghề truyền thống hết sức độc đáo.