Tổ giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai triển khai Kế hoạch số 70 làm việc với Tỉnh Đoàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Sáng 19-6, Tổ giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai triển khai Kế hoạch số 70-KH/TU, ngày 31-3-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai.

Đồng chí Huỳnh Quang Thái-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Tổ phó Tổ giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc.

Tham gia buổi làm việc có các thành viên Tổ giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Võ Thanh Hùng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh; Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Dương Minh Đức; Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Rơ Chăm La Ni.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái, Tổ phó Tổ giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc. Ảnh: P.D

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái, Tổ phó Tổ giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc. Ảnh: P.D

Để cụ thể hóa Kế hoạch số 70 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng Kế hoạch số 510-KH/TĐTN-TCKT, ngày 6-9-2022 về thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và phổ biến, quán triệt đến các tổ chức cơ sở Đoàn.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã thành lập Ban Chỉ đạo 35 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, tham gia hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; duy trì hiệu quả hoạt động của 24 Câu lạc bộ Lý luận trẻ từ cấp tỉnh đến cấp huyện, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn nhằm cung cấp các thông tin về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Tỉnh Đoàn cũng thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực quy định với cơ cấu hợp lý. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 21 trong toàn Đoàn được triển khai sâu rộng thông qua các hoạt động “Ngày cơ sở”, các đợt kiểm tra định kỳ 6 tháng, 1 năm.

Về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 28-6-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tỉnh Gia Lai đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đến nay 100% cán bộ Đoàn cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực. Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức và đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên hàng năm, nhiệm kỳ và trước khi quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, bầu cử theo đúng quy định. Nội dung, quy trình thực hiện công tác quy hoạch cán bộ Đoàn được tiến hành theo hướng dẫn; công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn được chú trọng.

Tỉnh đoàn cũng thực hiện việc luân chuyển cán bộ giữa các ban, bộ phận chức năng và đơn vị cấp hai trực thuộc Tỉnh Đoàn, nhằm tạo điều kiện cho cán bộ phát huy tốt năng lực trong từng lĩnh vực, sở trường công tác và có kinh nghiệm bao quát hơn trong công tác chỉ đạo, điều hành công việc. Việc bố trí công tác đối với cán bộ đoàn chuyên trách khi hết tuổi làm công tác đoàn theo Quy chế cán bộ Đoàn được quan tâm thường xuyên, tạo điều kiện cho cán bộ yên tâm công tác, cống hiến để trưởng thành...

Các thành viên Tổ giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham gia ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: P.D

Các thành viên Tổ giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham gia ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: P.D

Quán triệt tinh thần của buổi làm việc, các thành viên Tổ giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã trao đổi nhằm nắm bắt tình hình, kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch số 70; phát huy tính tiền phong, gương mẫu trong đoàn viên, thanh niên; việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; phương pháp phê bình và tự phê bình trong đoàn viên thanh niên, nhất là tổ chức đoàn cơ sở; những khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ đoàn,...

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái ghi nhận một số kết quả mà Tỉnh Đoàn đã đạt được trong triển khai thực hiện Kế hoạch số 70 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thời gian qua; chia sẻ về một số khó khăn, vướng mắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn bổ sung, hoàn thiện báo cáo và có những văn bản kiến nghị, đề xuất cụ thể làm căn cứ để Tổ giúp việc báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tư pháp hoàn thành 104 nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

Bộ Tư pháp hoàn thành 104 nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

(GLO)-

Sáng 10-7, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ tháng còn lại của năm 2024. Ông Lê Thành Long-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị.