Từ khóa: tinh gọn bộ máy

Xây dựng Đảng: Sắp xếp tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu quả hoạt động

Xây dựng Đảng: Sắp xếp tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu quả hoạt động

(GLO)- Để tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, các huyện, thị xã, thành phố triển khai mô hình trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm chính trị và trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam.

Nhất thể hóa bí thư chi bộ và trưởng thôn: Hiệu quả, tiết kiệm

Nhất thể hóa bí thư chi bộ và trưởng thôn: Hiệu quả, tiết kiệm

(GLO)- Không chỉ tinh gọn bộ máy, việc nhất thể hóa 2 chức danh bí thư chi bộ và trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và hiệu quả triển khai thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở. Tuy nhiên, việc nhất thể hóa 2 chức danh này hiện còn nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là về nhân sự.
Sáp nhập Chư Jôr-Chư Đang Ya để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động

Sáp nhập Chư Jôr-Chư Đang Ya để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động

(GLO)- Thực hiện Nghị quyết số 859/NQ-UBTVQH14 ngày 10-1-2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Gia Lai, xã Chư Jôr và Chư Đang Ya (huyện Chư Pah, Gia Lai) được sáp nhập để thành lập xã Chư Đang Ya, giúp tinh gọn bộ máy quản lý ở cơ sở, giảm gánh nặng ngân sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị địa phương.
Tinh gọn bộ máy-Ý Đảng hợp lòng dân

Tinh gọn bộ máy-Ý Đảng hợp lòng dân

(GLO)- Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) tập trung bàn thảo và quyết định 5 vấn đề. Ngoài 2 nội dung là dân số và sức khỏe, 3 nội dung còn lại là “Vấn đề đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị“, “Đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập“ và “Công tác cán bộ“.