Từ khóa: thu hút đầu tư

Gia Lai: Số hóa nhiều dữ liệu thúc đẩy thu hút đầu tư

Gia Lai: Số hóa nhiều dữ liệu thúc đẩy thu hút đầu tư

(GLO)- Tỉnh Gia Lai đang triển khai nhiều hoạt động để đẩy mạnh chuyển đổi số với phương châm “Người dân, doanh nghiệp vừa là trung tâm, là chủ thể vừa là mục tiêu, là động lực của chuyển đổi số”; trong đó, việc số hóa nhiều dữ liệu chính là hoạt động khá nổi bật phục vụ thu hút đầu tư.

Quảng bá thông tin xúc tiến đầu tư trên nền tảng webGIS

Quảng bá thông tin xúc tiến đầu tư trên nền tảng webGIS

(GLO)- Với mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ, trực quan về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng cũng như định hướng quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, hệ thống thông tin phục vụ công tác xúc tiến đầu tư đặc thù trên nền tảng webGIS (bản đồ số) được xây dựng nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư vào tỉnh Gia Lai.