Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai năm 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Căn cứ Kế hoạch số 27/KH-SLĐTBXH ngày 20-4-2023 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai năm 2023; Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 như sau:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo có nguyện vọng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, được đăng ký dự tuyển:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm: Có bằng tốt nghiệp với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển (có bảng tổng hợp nhu cầu cần tuyển kèm theo).

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

2. Nhu cầu tuyển dụng:

Tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai.

Số lượng người làm việc tuyển dụng năm 2023: 36 người.

- Chỉ tiêu tuyển dụng:

+ Cơ sở Tư vấn và cai nghiện ma túy tỉnh: 16 người

+ Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh: 15 người

+ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh: 5 người

- Số lượng viên chức cần tuyển và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển ở từng vị trí: (Theo phụ lục đính kèm).

3. Thời hạn, địa chỉ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và thu phí dự tuyển

- Thời hạn: Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và thu phí dự tuyển từ ngày 12/6/2023 đến hết ngày 11/7/2023.

- Địa chỉ: Người dự tuyển vào đơn vị sự nghiệp công lập nào thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thì phải ghi rõ tên đơn vị dự tuyển và nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính về bộ phận tổ chức thuộc đơn vị sự nghiệp công lập đó (1).

Khi nộp Phiếu, người dự tuyển nộp kèm theo bản giấy phô tô (không yêu cầu công chứng) bằng tốt nghiệp chuyên môn (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với người tốt nghiệp năm 2023), chứng chỉ hoặc chứng nhận đào tạo bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) để người tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kiểm tra, đối chiếu thông tin trên Phiếu đăng ký dự tuyển; 02 ảnh 3x4 và 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người dự tuyển và phải ký xác nhận các thông tin cá nhân trong danh sách đăng ký dự tuyển; người nhận Phiếu đăng ký dự tuyển phải có giấy biên nhận (có đóng dấu treo của đơn vị) đã nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và trao cho người dự tuyển.

- Phí xét tuyển: 500.000 đồng/thí sinh (Căn cứ theo quy định hiện hành tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

Lưu ý:

- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 (một) vị trí việc làm cần tuyển. Trong trường hợp người dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển thì không được nhờ người khác nộp thay.

- Người đăng ký dự tuyển viên chức chịu trách nhiệm về tính chính xác các thông tin kê khai tại Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức và tính hợp pháp, hợp lệ của các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trường hợp phát hiện hành vi gian lận trong kê khai hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, hợp lệ sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ kết quả tuyển dụng.

- Các giấy tờ ưu tiên phải nộp trước thời điểm hết hạn nhận hồ sơ; nếu quá thời hạn trên Hội đồng sẽ không giải quyết.

4. Nội dung, hình thức xét tuyển và tài liệu

4.1. Nội dung, hình thức xét tuyển

Thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ như sau:

a) Vòng 1:

- Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2. Thời gian cụ thể tổ chức vòng 2 được ghi trong thông báo triệu tập thí sinh.

b) Vòng 2:

* Hình thức thi phỏng vấn:

- Thực hiện hình thức thi phỏng vấn đối với việc tuyển dụng vào các vị trí việc làm sau:

+ Cơ sở Tư vấn và cai nghiện ma túy tỉnh: Kế toán; Theo dõi công tác quản lý, giáo dục học viên; Điều trị, phục hồi sức khỏe.

+ Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh: Kế toán; Y tế; Điều dưỡng.

+ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh: Tư vấn giới thiệu việc làm; Thông tin thị trường lao động; Bảo hiểm thất nghiệp.

- Nội dung thi phỏng vấn: kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Thời gian thi: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

- Thang điểm: 100 điểm

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi phỏng vấn.

* Hình thức thi thực hành:

- Thực hiện hình thức thi thực hành đối với việc tuyển dụng vào các vị trí việc làm sau:

+ Cơ sở Tư vấn và cai nghiện ma túy tỉnh: Vị trí quản lý học viên 24/24

+ Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh: Công tác xã hội

- Nội dung thực hành: kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Thời gian thi: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

- Thang điểm: 100 điểm

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi thực hành.

4.2. Tài liệu

Danh mục tài liệu được đăng tải tại địa chỉ Trang Thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai: https://sldtbxh.gialai.gov.vn/

5. Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển

Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển sẽ thông báo cụ thể đến từng thí sinh.

Thông báo này được thông báo trên Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình Gia Lai, niêm yết công khai tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, các đơn vị trực thuộc Sở gồm: Cơ sở Tư vấn và cai nghiện ma túy tỉnh; Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh; Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai tại địa chỉ https://sldtbxh.gialai.gov.vn/.

Yêu cầu người đăng ký dự tuyển phải thường xuyên theo dõi để biết thông tin tuyển dụng tại địa chỉ Trang Thông tin điện tử của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai: https://sldtbxh.gialai.gov.vn/.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thông báo để thí sinh và các cơ quan, đơn vị biết.

>> XEM Bảng tổng hợp chỉ tiêu tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao Động-Thương Binh và Xã hội năm 2023

GIÁM ĐỐC: RCOM SA DUYÊN (Đã Ký)

---------

(1) - Phòng Tổ chức-Hành chính-Kế toán, Cơ sở Tư vấn và cai nghiện ma túy tỉnh-Thôn 2, xã Biển Hồ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Số điện thoại: 02693.827.768

- Phòng Hành chính-Tổng hợp, Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh-Số 61, đường Hải Thượng Lãng Ông, phường Yên Thế, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Số điện thoại: 02693.825.626

- Phòng Hành chính-Tổng hợp, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh - Số 50, đường Sư Vạn Hạnh, phường Hội Thương, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Số điện thoại: 02693.500.015

Có thể bạn quan tâm

Đậu đỗ ô tô cũng cần có văn hóa

Đậu đỗ ô tô cũng cần có văn hóa

(GLO)-

Trước khi có những quy định hợp tình, hợp lý của nhà chức trách, vấn đề tôi muốn trao đổi gọn lại là việc đậu đỗ ô tô nói chung, đậu đỗ xe trên vỉa hè, trước mặt nhà của người khác cũng cần có văn hóa.

UBND huyện Chư Prông thông tin về việc nhà trường yêu cầu giáo viên viết đơn xin nghỉ việc ở trường TH và THCS Phan Bội Châu

UBND huyện Chư Prông thông tin về việc nhà trường yêu cầu giáo viên viết đơn xin nghỉ việc ở trường TH và THCS Phan Bội Châu

(GLO)- Huyện Chư Prông vừa có báo cáo số 255/BC-UBND gửi UBND tỉnh Gia Lai về việc xác minh, xử lý thông tin giáo viên trường TH và THCS Phan Bội Châu (xã Ia Bang) bất bình trước việc nhà trường yêu cầu giáo viên viết đơn xin nghỉ việc và chi trả chưa đầy đủ số tiền thừa giờ. 
Cả nước chỉ còn 20 doanh nghiệp đa cấp

Cả nước chỉ còn 20 doanh nghiệp đa cấp

(GLO)- Vneconomy.vn cho biết, Bộ Công thương đã thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của hơn 20 doanh nghiệp. Theo đó, số lượng doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã giảm từ 67 doanh nghiệp vào năm 2016 đến nay chỉ còn 20 doanh nghiệp.