Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 19-1, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch 178/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 3-1-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong tình hình mới.

Theo đó, UBND tỉnh giao thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các cấp theo chức năng, nhiệm vụ được phân công và phạm vi, lĩnh vực quản lý của mình có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị, cơ quan biết, thực hiện.

Các sở, ngành, đơn vị, địa phương phải xác định rõ công tác PCCC và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) là nhiệm vụ quan trọng, không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội và phải coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, cần thiết, hàng ngày. Từ đó, đổi mới tư duy, nhận thức, phương pháp, cách tiếp cận và tổ chức thực hiện công tác này phù hợp tình hình hiện nay.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC và CNCH; việc thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn phải chặt chẽ, đúng quy định, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm; tất cả các hành vi vi phạm về PCCC và CNCH phải được xử lý nghiêm theo quy định và bắt buộc khắc phục đối với các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn PCCC và CNCH.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho mọi tầng lớp Nhân dân, nhất là học sinh, sinh viên, đội ngũ lao động trẻ; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp từng đối tượng, từng địa bàn. Đẩy mạnh xây dựng phong trào “Toàn dân PCCC”, nhân rộng các mô hình bảo đảm an toàn về PCCC và CNCH tại khu dân cư, hộ gia đình, địa bàn, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC và CNCH.

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới. Ảnh nguồn internet

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới. Ảnh nguồn internet

Kiện toàn, củng cố nhân lực, cơ sở vật chất cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành tại địa bàn, cơ sở; nhất là đảm bảo kinh phí hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh đội trưởng, đội phó Đội dân phòng theo quy định tại Nghị quyết số 28/2022/NQ-HĐND ngày 8-7-2022 của HĐND tỉnh.

Tăng cường nguồn lực đầu tư xây dựng và phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng, kỹ thuật về PCCC và CNCH (giao thông, nguồn nước, thông tin liên lạc, hệ thống cảnh báo sự cố, tai nạn...). Nghiên cứu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động PCCC và CNCH trên địa bàn.

Tại kế hoạch này, UBND tỉnh phân công nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Cụ thể, giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh tham gia góp ý dự thảo của Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Phòng cháy và chữa cháy; ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia về PCCC và CNCH, bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ, phù hợp tình hình thực tế tại địa bàn.

Tham mưu UBND tỉnh biện pháp xử lý đối với các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC có hiệu lực thi hành (hoàn thành theo tiến độ xử lý tại Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND, ngày 10-12-2021 của HĐND tỉnh).

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH của các sở, ngành, địa phương; báo cáo UBND tỉnh xem xét trách nhiệm đối với lãnh đạo các sở, ngành, địa phương thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, quản lý, điều hành để xảy ra các vụ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng.

Thực hiện nghiêm việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT cho các cơ sở đầu tư kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện về ANTT trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, phúc tra, siết chặt công tác quản lý nhà nước về PCCC nhất là tại các địa bàn, cơ sở trọng điểm, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, khu công nghiệp, khu dân cư... có nguy cơ cháy, nổ cao.

Điều tra xác minh, làm rõ nguyên nhân tất cả các vụ cháy; căn cứ tính chất, mức độ xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật về PCCC; truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Thực hiện nghiêm việc tổ chức rút kinh nghiệm vụ cháy, kiến nghị cơ quan chức năng, chính quyền địa phương khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH. Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, nhân rộng các mô hình đảm bảo an toàn cháy, nổ tại các khu dân cư, hộ gia đình, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao.

Đối với Sở Xây dựng, chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, UBND các địa phương bảo đảm tính thống nhất giữa xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng giao thông trong tổng thể quy hoạch, đáp ứng yêu cầu PCCC trong tình hình mới. Phối hợp Công an tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát các cơ sở, công trình, phương tiện giao thông có tính chất đặc thù của địa phương và đề xuất UBND tỉnh xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về PCCC đối với các loại hình, đối tượng đặc thù nhưng chưa có quy định trong các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bảo đảm an toàn PCCC.

Chỉ đạo cơ quan cấp phép xây dựng tại địa phương thực hiện nghiêm việc thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt, thiết kế về PCCC, nhất là các cơ sở chuyển đổi công năng có nguy cơ cháy, nổ cao, cơ sở tập trung đông người như quán bar, karaoke, nhà cao tầng...

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở: Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp Công an tỉnh, các cơ quan liên quan, thực hiện công tác PCCC và CNCH theo quy định.

Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định về PCCC và CNCH trong cơ quan, đơn vị; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và CNCH nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động. Tiếp tục củng cố, kiện toàn lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành theo quy định.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung kế hoạch và chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

LỆ HẰNG

Có thể bạn quan tâm

Đak Đoa xây dựng 174 mô hình, điển hình Dân vận khéo

Đak Đoa xây dựng 174 mô hình, điển hình Dân vận khéo

(GLO)- Ban Dân vận Huyện ủy Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2023. Dự hội nghị có ông Y Đức Thành-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, các xã và thị trấn trên địa bàn huyện...

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức cho hội viên đi thực tế

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức cho hội viên đi thực tế

(GLO)-

Thực hiện kế hoạch tổ chức hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí đạt chất lượng năm 2023, trong 3 ngày (30-11 đến 2-12), Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức chuyến đi sáng tạo tác phẩm báo chí tại Binh đoàn 15 cho các một số hội viên, nhà báo của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đứng chân trên địa bàn tỉnh.

Bàn giao nhà cho hộ nghèo huyện Kbang và Krông Pa

Bàn giao nhà cho hộ nghèo huyện Kbang và Krông Pa

(GLO)- Sáng 30-11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Rsai tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Kpă Lâm (buôn Chư Tê) thuộc diện hộ nghèo, khó khăn về nhà ở.
 Luật sư Bùi Thanh Vũ tư vấn pháp luật về việc nhận con nuôi

Luật sư Bùi Thanh Vũ tư vấn pháp luật về việc nhận con nuôi

(GLO)- *Bạn đọc N.T.C. hỏi: Tôi năm nay 36 tuổi. Từ trước đến nay, tôi chưa đăng ký kết hôn hay chung sống như vợ chồng với ai, cũng không có con. Vì vậy, tôi có ý định xin cháu H. (4 tuổi) là con của em gái ruột tôi làm con nuôi. Vợ chồng em tôi cũng đồng ý cho tôi nhận cháu làm con nuôi. Xin luật sư cho biết theo quy định của pháp luật, tôi có được nhận cháu H. làm con nuôi hay không? Nếu được, tôi phải làm thủ tục nhận con nuôi ở đâu?
Nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực gia đình

Nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực gia đình

(GLO)- Để nâng cao nhận thức cho người dân về bình đẳng giới (BĐG) và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã tích cực phối hợp với các sở, ngành, hội, đoàn thể, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng các mô hình, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng.
Đổi đời nhờ được hỗ trợ sinh kế

Đổi đời nhờ được hỗ trợ sinh kế

(GLO)- Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền cùng sự “trợ lực” từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nhiều hộ dân đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Dân làng Bla Trek mong muốn kênh mương được kiên cố hóa

Dân làng Bla Trek mong muốn kênh mương được kiên cố hóa

(GLO)- Tuyến kênh mương bằng đất dẫn nước từ suối Đak Klan về khu sản xuất hơn 55 ha của làng Bla Trek (xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) thường xuyên bị sạt lở khiến nhiều diện tích bị khô hạn, năng suất thấp. Người dân nơi đây mong mỏi sớm được đầu tư kiên cố hóa kênh mương nội đồng để ổn định sản xuất.