Từ khóa: phát triển kinh tế-xã hội

Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong phát triển kinh tế-xã hội

Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long tại hội nghị tổng kết công tác dân vận chính quyền (DVCQ) năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 do Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh phối hợp tổ chức chiều 25-1.
Con đường “nối những bờ vui”

Con đường “nối những bờ vui”

(GLO)- Việc hoàn thành các dự án giao thông trọng điểm không những giúp cho việc đi lại, giao thương hàng hóa của người dân được thuận lợi mà còn tạo điểm nhấn bứt phá giúp các địa phương trong tỉnh Gia Lai liên kết vùng, tăng tốc phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh.
Phú Thiện huy động sức dân làm đường giao thông nông thôn

Phú Thiện huy động sức dân làm đường giao thông nông thôn

(GLO)- Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương trên địa bàn tỉnh cộng với nguồn đóng góp của người dân, huyện Phú Thiện đã từng bước hoàn thiện hệ thống đường giao thông nông thôn.
Tín dụng chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số ở Gia Lai

Tín dụng chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số ở Gia Lai

(GLO)- Tính đến cuối năm 2023, tổng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho hoạt động tín dụng chính sách đạt 379,6 tỷ đồng, tăng 46,5 tỷ đồng so với đầu năm. Nguồn vốn ngân sách địa phương hòa cùng nguồn phân bổ từ trung ương góp phần thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).
Tăng tốc giải ngân vốn Chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số

Tăng tốc giải ngân vốn Chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi nhằm mục đích làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Hiện tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện cũng như giải ngân nguồn vốn chương trình này.

Gia Lai phấn đấu năm 2023 sẽ đầu tư, cứng hóa 22 km đường liên xã từ nguồn vốn chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Ảnh Hà Duy

Gia Lai: 198 tỷ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Theo Kế hoạch số 1334/KH-UBND của UBND tỉnh, trong năm 2023, Gia Lai sẽ dành gần 198 tỷ đồng từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu (trong đó, vốn ngân sách trung ương gần 190,165 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương hơn 7,4 tỷ đồng).
Vốn phân bổ cho Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 (đợt 3) là 52,843 tỷ đồng. Ảnh: Hà Duy

Gần 92 tỷ đồng thực hiện 2 chương trình mục tiêu quốc gia

(GLO)- Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 247/NQ-HĐND về việc giao vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương thực hiện 2 chương trình mục tiêu quốc gia, gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 (đợt 3).
Đảng bộ xã Ia Hrú phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở

Đảng bộ xã Ia Hrú phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở

(GLO)- Xã Ia Hrú (huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) có 2.102 hộ với hơn 10.270 khẩu, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 52% dân số. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng ủy xã Ia Hrú đã đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ của địa phương.
Mặt trận phát huy vai trò trong phát triển kinh tế-xã hội

Mặt trận phát huy vai trò trong phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Từ đầu nhiệm kỳ 2019-2024 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang đã triển khai thực hiện các nội dung chương trình hành động gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.