Từ khóa: dịch vụ môi trường rừng

Lâm Đồng: Khẩn trương chi trả 123 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng từ năm 2018

Lâm Đồng: Khẩn trương chi trả 123 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng từ năm 2018

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đang chỉ đạo các cơ quan có liên quan khẩn trương chi trả số tiền trên 123 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng còn tồn đọng của năm 2018. Đồng thời, các đơn vị triển khai trồng rừng thay thế theo đúng quy định pháp luật, trường hợp không còn quỹ đất để trồng rừng thay thế thì chuyển tiền trả lại Trung ương để bố trí trồng rừng ở các địa phương khác.

Thu tiền dịch vụ môi trường rừng "về đích" sớm

Thu tiền dịch vụ môi trường rừng "về đích" sớm

(GLO)- Nhờ chủ động triển khai các giải pháp đôn đốc và quản lý chặt chẽ việc kê khai, nộp tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) phát sinh, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Gia Lai đã sớm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thu năm 2022.
Nhiều buôn làng ở Gia Lai hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng

Nhiều buôn làng ở Gia Lai hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng

(GLO)- Giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cộng đồng dân cư để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện sinh kế của người dân sống gần rừng. Công tác này gắn với việc thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) đã tác động tích cực đến ý thức của người dân trong việc tham gia quản lý, bảo vệ rừng và nâng độ che phủ rừng.
Chi trả dịch vụ môi trường rừng: Lợi ích bền vững

Chi trả dịch vụ môi trường rừng: Lợi ích bền vững

(GLO)- Qua 10 năm triển khai thực hiện, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) đã góp phần tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho hàng ngàn hộ dân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa thông qua việc nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng. Trách nhiệm, nhận thức về bảo vệ, phát triển rừng của cộng đồng dân cư được nâng lên đã tác động tích cực, toàn diện đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Sử dụng dịch vụ môi trường rừng hiệu quả, kịp thời phát hiện tồn tại, hạn chế

Sử dụng dịch vụ môi trường rừng hiệu quả, kịp thời phát hiện tồn tại, hạn chế

(GLO)- Sáng 27-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên-Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Gia Lai chủ trì cuộc họp sơ kết đánh giá kết quả thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp những tháng còn lại năm 2022.
Người dân xã Hà Đông cải thiện cuộc sống nhờ tham gia giữ rừng

Người dân xã Hà Đông cải thiện cuộc sống nhờ tham gia giữ rừng

(GLO)- Nhờ tham gia nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng mà đời sống người dân các làng đồng bào dân tộc thiểu số xã Hà Đông (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) từng bước cải thiện. Với mức thu nhập trên 10 triệu đồng/năm từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, họ đã cải thiện sinh kế và gắn bó hơn với rừng.
Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng: Lợi ích nhiều mặt

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng: Lợi ích nhiều mặt

(GLO)- Lời Tòa soạn: Với gần 100 tỷ đồng mỗi năm, nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) không chỉ tạo sinh kế cho người dân sống gần rừng mà còn góp phần nâng cao nhận thức trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Phóng viên Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Xuân Thưởng-Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh xung quanh vấn đề này.
Gia Lai: Hơn 681 tỷ đồng được chi trả dịch vụ môi trường rừng

Gia Lai: Hơn 681 tỷ đồng được chi trả dịch vụ môi trường rừng

(GLO)- Ngày 6-8, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam cùng nhóm chuyên gia tư vấn Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam (VFD) đã có buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Gia Lai về tình hình thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) giai đoạn 2011-2020 và định hướng phát triển giai đoạn 2021-2030.