Từ khóa: Đảng bộ TP. Pleiku

Pleiku chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

Pleiku chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

(GLO)- Đảng bộ TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) có 64 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với gần 10.000 đảng viên. Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Đảng bộ thành phố quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện là công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Pleiku quan tâm tạo nguồn, phát triển đảng viên

Pleiku quan tâm tạo nguồn, phát triển đảng viên

(GLO)- Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo nguồn bồi dưỡng, kết nạp và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Đây được xem là khâu quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong tình hình mới.
Đảng bộ TP. Pleiku chủ động rà soát, sàng lọc đảng viên

Đảng bộ TP. Pleiku chủ động rà soát, sàng lọc đảng viên

(GLO)- Những năm qua, Đảng bộ TP. Pleiku chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên mới và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Đây là việc làm cần thiết nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.
Pleiku xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Pleiku xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

(GLO)- Xác định xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ then chốt và công tác cán bộ là “then chốt của nhiệm vụ then chốt“, trong những năm qua, TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã thực hiện nghiêm nguyên tắc “Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị“ cũng như các chủ trương, nghị quyết, quy định, kết luận của cấp trên về công tác cán bộ.
Thành ủy Pleiku triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thành ủy Pleiku triển khai nhiệm vụ năm 2022

(GLO)- Ngày 17-12, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Pleiku khóa XII đã tiến hành Hội nghị lần thứ 7 (mở rộng) theo hình thức trực tuyến nhằm đánh giá công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku và Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.
Pleiku chú trọng xây dựng và chỉnh đốn Đảng

Pleiku chú trọng xây dựng và chỉnh đốn Đảng

(GLO)- Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“ trong nội bộ“, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở TP. Pleiku được nâng lên rõ rệt.
Pleiku đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo Bác

Pleiku đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo Bác

(GLO)- Những năm qua, Đảng bộ TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tập trung đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Đồng thời, Đảng bộ thành phố xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển về mọi mặt.
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Phấn đấu đưa Pleiku trở thành "đô thị thông minh, cao nguyên xanh vì sức khỏe"

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Phấn đấu đưa Pleiku trở thành "đô thị thông minh, cao nguyên xanh vì sức khỏe"

(GLO)- Sáng 5-8, tại Hội trường 19-5, Đảng bộ TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025). Đây là một trong hai Đảng bộ được tỉnh lựa chọn tổ chức Đại hội thí điểm cấp trên cơ sở bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại Đại hội. Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.