Sinh hoạt chuyên đề ghép “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền”

(GLO)- Với mong muốn đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chuyên đề, chiều 3-3, Chi bộ 2 (Đảng bộ Báo Gia Lai) và Chi bộ Phòng Văn hóa-Thông tin (Đảng bộ TP. Pleiku) đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý I-2023 với chủ đề “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền”.

Các video khác