Từ khóa: cúm gia cầm

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng-chống dịch bệnh động vật

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng-chống dịch bệnh động vật

(GLO)- Nhằm tiếp tục kiểm soát tốt, tạo điều kiện cho chăn nuôi phát triển, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Chỉ thị số 6477/CT-BNN-TY ngày 8-10-2021 về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng-chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022.
Gia Lai tăng cường phòng-chống bệnh cúm gia cầm

Gia Lai tăng cường phòng-chống bệnh cúm gia cầm

(GLO)-Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 57/UBND-NL về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng-chống bệnh cúm gia cầm lây lan diện rộng theo tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Công điện khẩn số 170/CĐ-BNN-TY ngày 11-1-2021.
Chủ trại gia cầm nhiều lần thoát "án tử" dịch bệnh nhờ bí quyết này

Chủ trại gia cầm nhiều lần thoát "án tử" dịch bệnh nhờ bí quyết này

Bên cạnh việc áp dụng các biện pháp phòng bệnh dịch theo khuyến cáo từ các cơ quan thú y, các hộ chăn nuôi gia cầm ở “sát vách“ các vùng có ổ dịch cúm A/H5N6 còn chăm sóc, bảo vệ đàn gia cầm của mình theo các bí quyết riêng độc đáo. Nhờ thế mà đàn vật nuôi của họ luôn an toàn trước dịch bệnh, nguồn thu nhập được đảm bảo.