Xây dựng văn hóa trong Đảng góp phần đấu tranh chống các thế lực thù địch

Xây dựng văn hóa trong Đảng góp phần đấu tranh chống các thế lực thù địch

(GLO)- Xây dựng văn hóa trong Đảng là xây dựng văn hóa, đạo đức cán bộ, đảng viên, nhất là việc nêu cao tinh thần gương mẫu, thường xuyên rèn luyện đạo đức, lối sống, bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, trung thực, tiên phong trong mọi hoạt động. Đó cũng chính là xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các thế lực thù địch.

Phát huy vai trò “Đảng cử, dân tin”

Phát huy vai trò “Đảng cử, dân tin”

(GLO)- Qua một thời gian triển khai thực hiện, việc nhất thể hóa 2 chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố đã nhận được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Việc nhất thể hóa tạo thuận lợi trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, bảo đảm tính trực tiếp, toàn diện.

Đi về hướng mặt trời - Kỳ 3: Vượt qua quá khứ lỗi lầm

Đi về hướng mặt trời - Kỳ 3: Vượt qua quá khứ lỗi lầm

(GLO)- Khi trở về địa phương, những người từng nhẹ dạ cả tin nghe lời kẻ xấu tham gia tổ chức phản động FULRO hoặc bị các đường dây tội phạm lừa đảo để vượt biên đều nhận được sự bao dung của buôn làng và được chính quyền, đoàn thể quan tâm tạo điều kiện ổn định cuộc sống. Nhờ đó, họ đã có thêm động lực để vượt qua quá khứ lỗi lầm, vươn lên trong cuộc sống.
Đi về hướng mặt trời - Kỳ 2: Vỡ mộng chốn “thiên đường”

Đi về hướng mặt trời - Kỳ 2: Vỡ mộng chốn “thiên đường”

(GLO)- Nghe lời dụ dỗ của bọn phản động FULRO lưu vong và các đối tượng xấu, một số người dân tộc thiểu số (DTTS) tin rằng khi vượt biên sang nước ngoài sẽ có cuộc sống sung sướng. Tuy nhiên, nhiều người nhanh chóng vỡ mộng khi mất hết tài sản, phải sống lay lắt trong các trại tị nạn hoặc chui lủi nơi xứ người nên đã tìm cách về nước. Dù may mắn được trở về bên gia đình nhưng họ vẫn chưa hết ám ảnh về những tháng ngày cơ cực nơi đất khách.
Đi về hướng mặt trời - Kỳ 1: “Miếng pho mát trên chiếc bẫy chuột”

Đi về hướng mặt trời - Kỳ 1: “Miếng pho mát trên chiếc bẫy chuột”

(GLO)- Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, lực lượng chức năng và đồng bào Tây Nguyên đã đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, xóa bỏ tổ chức phản động FULRO vũ trang. Nhiều người từng lầm lỗi cũng quyết tâm từ bỏ bóng tối để đi về hướng mặt trời. Thế nhưng, gần đây, vì nhẹ dạ cả tin, một số người dân vẫn bị kẻ xấu lừa phỉnh vượt biên với ảo vọng đổi đời, không làm mà vẫn có ăn. Khi vỡ mộng, họ nhận ra không nơi đâu bằng quê hương mình.
Ayun Pa nâng cao chất lượng cán bộ dân tộc thiểu số

Ayun Pa nâng cao chất lượng cán bộ dân tộc thiểu số

(GLO)- Những năm qua, thị xã Ayun Pa luôn quan tâm nâng cao chất lượng cán bộ người dân tộc thiểu số (DTTS) gắn với quy hoạch đội ngũ cán bộ. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng để nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.
Đảng bộ TP. Pleiku chủ động rà soát, sàng lọc đảng viên

Đảng bộ TP. Pleiku chủ động rà soát, sàng lọc đảng viên

(GLO)- Những năm qua, Đảng bộ TP. Pleiku chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên mới và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Đây là việc làm cần thiết nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.