Trao giải 2 cuộc thi về xây dựng Đảng: Củng cố niềm tin, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tạo đồng thuận xã hội

Trao giải 2 cuộc thi về xây dựng Đảng: Củng cố niềm tin, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tạo đồng thuận xã hội

(GLO)- Chiều 12-12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức tổng kết và trao giải 2 cuộc thi “Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” và “Báo chí với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai năm 2023”.
Lá cờ đầu về phát triển đảng viên trong học sinh

Lá cờ đầu về phát triển đảng viên trong học sinh

(GLO)- Từ đầu năm 2020 đến nay, Đảng bộ huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã kết nạp 80 đảng viên là học sinh. Riêng năm học 2022-2023, Đảng bộ huyện kết nạp 33 đảng viên là học sinh. Đây cũng là một trong những đơn vị đi đầu về tạo nguồn, phát triển đảng viên trong học sinh.

Những “đầu tàu” ở buôn làng

Những “đầu tàu” ở buôn làng

(GLO)- Trong hành trình phát triển, Đảng bộ, chính quyền TP. Pleiku luôn chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống người dân các làng đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS). Từ đó, diện mạo nông thôn mới (NTM) không ngừng khởi sắc, cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao. Trong thành quả ấy có phần đóng góp quan trọng của những bí thư chi bộ, trưởng thôn là người DTTS... Với vai trò “đầu tàu” ở buôn làng, họ luôn nhiệt tình, trách nhiệm, hết lòng vì cuộc sống của Nhân dân, là nhịp cầu kết nối ý Đảng-lòng dân bền chặt.

Đảng viên tốt thì chi bộ mạnh

Đảng viên tốt thì chi bộ mạnh

(GLO)- Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”, những năm qua, nhiều đảng viên ở huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đã phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh.

Bí thư chi bộ 9X giàu khát vọng cống hiến

Bí thư chi bộ 9X giàu khát vọng cống hiến

(GLO)- Nhiệt huyết, giàu khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, những bí thư chi bộ 9X ở huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai)đang thổi một luồng gió mới làm thay đổi bộ mặt địa phương. Họ là minh chứng sinh động cho chủ trương đúng đắn của Đảng khi xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở vừa hồng vừa chuyên.
Vì bình yên buôn làng - Kỳ cuối: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là vấn đề cốt tử”

Vì bình yên buôn làng - Kỳ cuối: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là vấn đề cốt tử”

(GLO)- Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng của đất nước. Do vậy, phát triển Tây Nguyên nhanh, bền vững là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Trao đổi xung quanh vấn đề này, một số ý kiến tâm huyết đã chỉ ra những vướng mắc, đồng thời hiến kế để Gia Lai nói riêng, Tây Nguyên nói chung đảm bảo ổn định và phát triển bền vững.
Vì bình yên buôn làng - Kỳ 4: “Gốc có vững, cây mới bền”

Vì bình yên buôn làng - Kỳ 4: “Gốc có vững, cây mới bền”

(GLO)- Đó là đúc kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử dân tộc. Vận dụng quan điểm đúng đắn của Người, cả hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai đã chủ động củng cố “gốc rễ” bằng cách thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, gắn bó với cơ sở để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Vì bình yên buôn làng - Kỳ 3: Tạo chuyển biến toàn diện vùng dân tộc thiểu số

Vì bình yên buôn làng - Kỳ 3: Tạo chuyển biến toàn diện vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Đi đôi với công tác tuyên truyền, vận động, Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến đời sống người dân vùng khó, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Bố trí đất ở, đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ di dời nhà đến nơi ở mới, xóa đói giảm nghèo... là những chủ trương lớn đã và đang triển khai, giúp người dân an cư lạc nghiệp.
Chư Pưh nâng cao hiệu quả phong trào học và làm theo Bác

Chư Pưh nâng cao hiệu quả phong trào học và làm theo Bác

(GLO)- Sau 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhận thức của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) tiếp tục được nâng cao, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động.

Những nữ bí thư chi bộ gần dân, sâu sát cơ sở

Những nữ bí thư chi bộ gần dân, sâu sát cơ sở

(GLO)- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều nữ bí thư chi bộ ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã thực hiện tốt phương châm “gần dân, sâu sát cơ sở”, “nói đi đôi với làm”. Từ đó, những cán bộ này tạo niềm tin và uy tín trong các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao vai trò, hiệu quả lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Xây dựng văn hóa trong Đảng góp phần đấu tranh chống các thế lực thù địch

Xây dựng văn hóa trong Đảng góp phần đấu tranh chống các thế lực thù địch

(GLO)- Xây dựng văn hóa trong Đảng là xây dựng văn hóa, đạo đức cán bộ, đảng viên, nhất là việc nêu cao tinh thần gương mẫu, thường xuyên rèn luyện đạo đức, lối sống, bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, trung thực, tiên phong trong mọi hoạt động. Đó cũng chính là xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các thế lực thù địch.

Phát huy vai trò “Đảng cử, dân tin”

Phát huy vai trò “Đảng cử, dân tin”

(GLO)- Qua một thời gian triển khai thực hiện, việc nhất thể hóa 2 chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố đã nhận được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Việc nhất thể hóa tạo thuận lợi trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, bảo đảm tính trực tiếp, toàn diện.

Đi về hướng mặt trời - Kỳ 3: Vượt qua quá khứ lỗi lầm

Đi về hướng mặt trời - Kỳ 3: Vượt qua quá khứ lỗi lầm

(GLO)- Khi trở về địa phương, những người từng nhẹ dạ cả tin nghe lời kẻ xấu tham gia tổ chức phản động FULRO hoặc bị các đường dây tội phạm lừa đảo để vượt biên đều nhận được sự bao dung của buôn làng và được chính quyền, đoàn thể quan tâm tạo điều kiện ổn định cuộc sống. Nhờ đó, họ đã có thêm động lực để vượt qua quá khứ lỗi lầm, vươn lên trong cuộc sống.