Đức Cơ chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Những năm qua, Đảng bộ huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Xác định công tác kiểm tra, giám sát có vai trò quan trọng, hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Cơ đã triển khai chương trình kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng và đảng viên trong việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, ban hành kế hoạch và chỉ đạo thực hiện các nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí; kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý và diện phải kê khai theo quy định; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đảng bộ huyện tại các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Bà Rơ Châm H’Phíp-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy-cho biết: “Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng và kiểm tra theo kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đạt 100% kế hoạch đề ra. Đồng thời, UBKT Huyện ủy thường xuyên tổ chức tập huấn cho thường trực cấp ủy và cán bộ làm công tác kiểm tra của các tổ chức cơ sở Đảng những quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng”.

Chi ủy Chi bộ làng Krêl (xã Ia Krêl) ra mắt tại Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Ảnh: Thanh Nhật

Chi ủy Chi bộ làng Krêl (xã Ia Krêl) ra mắt tại Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Ảnh: Thanh Nhật

Cấp ủy các cấp cũng đã phân công cấp ủy viên triển khai giám sát thường xuyên đối với các tổ chức Đảng và đảng viên, trọng tâm là về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, việc lãnh đạo và chỉ đạo công tác quản lý đảng viên, sinh hoạt Đảng, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới. Bên cạnh đó, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, quy định về những điều đảng viên không được làm, việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống... Thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo nghị quyết của Đảng gắn với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp.

Theo Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy: “Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra 13 tổ chức Đảng và 20 đảng viên, giám sát 3 tổ chức Đảng và 4 đảng viên. Cấp ủy, UBKT các cấp đã kiểm tra 148 lượt tổ chức Đảng và 1.167 lượt đảng viên, giám sát 57 tổ chức Đảng và 388 đảng viên. Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy đã kiểm tra, giám sát 57 tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị. Qua kiểm tra, giám sát, toàn Đảng bộ huyện đã thi hành kỷ luật 56 đảng viên vi phạm bằng các hình thức: khiển trách 42 trường hợp, cảnh cáo 7 trường hợp, cách chức 2 trường hợp, khai trừ ra khỏi Đảng 5 trường hợp”.

Đảng bộ thị trấn Chư Ty là một trong những đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Bí thư Đảng ủy thị trấn Nguyễn Văn Tuyến cho hay: Đảng bộ thị trấn có 16 chi bộ trực thuộc với hơn 530 đảng viên. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII và Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2025), Đảng ủy thị trấn đã ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác cán bộ trong hệ thống chính trị cơ sở gắn với quy hoạch các chức vụ trong Đảng và chính quyền, MTTQ và các đoàn thể.

Bên cạnh đó, Đảng ủy còn đôn đốc, hướng dẫn các chi bộ triển khai cho cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết về giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ.

Huyện Đức Cơ quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị cơ sở. Ảnh: Thanh Nhật

Huyện Đức Cơ quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị cơ sở. Ảnh: Thanh Nhật

Trong khi đó, Đảng ủy xã Ia Krêl thường xuyên quán triệt việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và lấy đó làm thước đo để đánh giá cán bộ, gắn với việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và phân loại chất lượng chi bộ, đảng viên. Chất lượng hoạt động và lãnh đạo của chi bộ nhờ đó được nâng lên.

Bí thư Đảng ủy xã Rơ Châm H’Lệ cho biết: “Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy xã đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 15 chi bộ và 15 lượt đảng viên; UBKT Đảng ủy đã kiểm tra 6 chi bộ, giám sát 3 chi bộ và hướng dẫn các chi bộ thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với 175 lượt đảng viên. Qua đó, Đảng ủy xã đề nghị cấp trên xử lý kỷ luật 3 đảng viên; chỉ đạo các chi bộ theo thẩm quyền xử lý kỷ luật 7 đảng viên”.

Trao đổi về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của địa phương trong thời gian tới, ông Phạm Văn Cường-Bí thư Huyện ủy Đức Cơ-thông tin: “Đảng bộ huyện tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) và Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030. Thực hiện phương châm “Kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, giám sát phải có mở rộng”. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng các cấp gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Làm tốt công tác quản lý đảng viên, rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư”.

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên những tấm gương điển hình học theo Bác

Nhân lên những tấm gương điển hình học theo Bác

Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua thực tiễn triển khai cho thấy phong trào này có ý nghĩa rất lớn trong việc thay đổi nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên; đồng thời giúp cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng ăn sâu vào đời sống tinh thần, tư tưởng của nhân dân. Tuy nhiên, các thế lực thù địch không ngừng tung ra những luận điệu phủ nhận giá trị, ý nghĩa của phong trào, chúng ta cần phải tỉnh táo nhận diện và kiên quyết đấu tranh bác bỏ.
Hội thảo vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng lực lượng Công an nhân dân

Hội thảo vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng lực lượng Công an nhân dân

(GLO)- Sáng 25-10, Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ “Quán triệt, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh-Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030". Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn-Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị (Bộ Công an) và Trung tướng Phan Xuân Tuy-Giám đốc Học viện Chính trị CAND đồng chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương.
Văn phòng cấp ủy đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ

Văn phòng cấp ủy đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ

(GLO)- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng… cho nên phải luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật, để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”. Thực hiện lời dạy của Bác, những năm qua, đội ngũ cán bộ văn phòng cấp ủy của tỉnh Gia Lai luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, không ngừng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Pleiku: Truyền đạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho 700 cán bộ, chiến sĩ

Pleiku: Truyền đạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho 700 cán bộ, chiến sĩ

(GLO)- Chiều 13-10, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo-chuyên gia cao cấp, nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt cho gần 700 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn TP. Pleiku và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai.
Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng-chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030

Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng-chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030

(GLO)- Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng-chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030. Theo đó, Chiến lược đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng xã hội dân chủ, kỷ cương, liêm chính; giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội.
Phòng-chống tham nhũng phải xác định phòng là chính, lấy xử lý để răn đe

Phòng-chống tham nhũng phải xác định phòng là chính, lấy xử lý để răn đe

(GLO)-

Sáng 29-9, Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức hội nghị giao ban công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng và triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị.

Ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Gia Lai họp phiên thứ 5

Ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Gia Lai họp phiên thứ 5

(GLO)-

Sáng 27-9, Ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (Ban Chỉ đạo) tổ chức phiên họp thứ 5 để đánh giá tình hình thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy-Trưởng Ban Chỉ đạo tại phiên họp thứ 4 và tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Những “đầu tàu” ở buôn làng

Những “đầu tàu” ở buôn làng

(GLO)- Trong hành trình phát triển, Đảng bộ, chính quyền TP. Pleiku luôn chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống người dân các làng đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS). Từ đó, diện mạo nông thôn mới (NTM) không ngừng khởi sắc, cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao. Trong thành quả ấy có phần đóng góp quan trọng của những bí thư chi bộ, trưởng thôn là người DTTS... Với vai trò “đầu tàu” ở buôn làng, họ luôn nhiệt tình, trách nhiệm, hết lòng vì cuộc sống của Nhân dân, là nhịp cầu kết nối ý Đảng-lòng dân bền chặt.

Kiên quyết chống tiêu cực, 'lợi ích nhóm', 'lợi ích cục bộ' trong xây dựng và thi hành pháp luật

Kiên quyết chống tiêu cực, 'lợi ích nhóm', 'lợi ích cục bộ' trong xây dựng và thi hành pháp luật

Để nâng cao hiệu quả triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, kiên quyết chống tiêu cực, 'lợi ích nhóm', 'lợi ích cục bộ' trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật.