Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời cử tri Gia Lai về một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời cử tri Gia Lai về quản lý nhiệm vụ khoa học-công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước; ban hành danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi.*Kiến nghị:

Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) xem xét, sớm ban hành Thông tư quy định về quản lý nhiệm vụ KH-CN cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước để các địa phương triển khai thực hiện thuận lợi và thống nhất, đồng bộ.

*Trả lời:

Năm 2021, Bộ KH-CN đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư quản lý nhiệm vụ KH-CN cấp tỉnh, cấp cơ sở và tổ chức lấy ý kiến các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về dự thảo Thông tư. Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ KH-CN đang tiến hành hoạt động tái cơ cấu các chương trình KH-CN quốc gia, trong đó có dự kiến sửa đổi, bổ sung các văn bản quản lý các nhiệm vụ KH-CN cấp quốc gia. Vì vậy, Bộ KH-CN tạm dừng việc ban hành Thông tư quản lý nhiệm vụ KH-CN cấp tỉnh và cấp cơ sở để tiếp tục rà soát, bảo đảm tính thống nhất giữa các văn bản quy định quản lý nhiệm vụ KH-CN các cấp.

*Kiến nghị:

Đề nghị Bộ KH-CN ban hành văn bản thay thế Quyết định số 1202/QĐ-BKHCN ngày 7-7-2009 về việc ban hành danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ KH-CN theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 1-7-2019 của Chính phủ để có cơ sở triển khai thực hiện công tác chuyển đổi vị trí công tác theo quy định.

*Trả lời:

Ngày 21-1-2022, Bộ trưởng Bộ KH-CN đã ban hành Quyết định số 51/QĐ-BKHCN quy định Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ KH-CN (thay thế Quyết định số 1202/QĐ-BKHCN ngày 7-7-2009).

Thực hiện Điều 36 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 1-7-2019 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng-chống tham nhũng, Bộ KH-CN đã có Công văn số 987/BKHCN-TCCB ngày 6-5-2022 gửi Sở KH-CN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, thống kê danh mục vị trí công tác của công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc trong lĩnh vực KH-CN tại chính quyền địa phương (quản lý nhiệm vụ KH-CN, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân; cấp phép, cấp giấy đăng ký, chứng nhận trong lĩnh vực KH-CN...).

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo rà soát của các sở KH-CN, Bộ KH-CN đã xây dựng dự thảo Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ KH-CN tại chính quyền địa phương, dự kiến ban hành trong quý IV-2022.

 

GLO

Có thể bạn quan tâm

Mua hàng online

Mua hàng online

(GLO)- Hiện nay, internet bao phủ khắp toàn cầu, nhiều trang web bán hàng online xuất hiện. Trên đó là đủ các mặt hàng thượng vàng hạ cám, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của mọi người.