Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời cử tri Gia Lai về hướng dẫn cách xác định kết quả nghiên cứu khoa học-công nghệ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời cử tri Gia Lai về hướng dẫn cách xác định kết quả nghiên cứu khoa học-công nghệ như thế nào thì được cấu thành tài sản và dạng tài sản của kết quả nghiên cứu.
 


*Kiến nghị:

Ngày 10-8-2020, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) đã ban hành Thông tư 02/2020/TT-BKHCN về việc hướng dẫn thi hành khoản 1 Điều 41 Nghị định 70/2018/NĐ-CP, tuy nhiên, Thông tư 02/2020/TT-BKHCN chưa hướng dẫn cụ thể cách xác định kết quả nghiên cứu KH-CN như thế nào thì được cấu thành tài sản và dạng tài sản của kết quả nghiên cứu (hữu hình, vô hình). Đề nghị Bộ KH-CN có hướng dẫn cụ thể.

*Trả lời:

Thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15-5-2018 quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH-CN sử dụng vốn nhà nước.

Tại khoản 1 Điều 41 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15-5-2018, Chính phủ giao: “Bộ KH-CN chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn việc giao quyền sử dụng tài sản, việc hoàn trả giá trị tài sản và việc phân chia lợi nhuận với nhà nước theo quy định tại khoản 3 Điều 7, khoản 3 Điều 19 và Điều 22 của nghị định này”. Như vậy, phạm vi điều chỉnh Thông tư số 02/2020/TT-BKHCN của Bộ KH-CN chỉ quy định các nội dung theo nhiệm vụ được giao tại khoản 1 Điều 41 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP; không có thẩm quyền quy định về phạm vi tài sản áp dụng Nghị định số 70/2018/NĐ-CP. Phạm vi tài sản áp dụng Nghị định số 70/2018/NĐ-CP được quy định tại Điều 1 nghị định này. Việc xác định và phân loại kết quả nhiệm vụ KH-CN là tài sản (hữu hình/vô hình) để xử lý theo Nghị định số 70/2018/NĐ-CP là một trong các vấn đề chưa được làm rõ tại nghị định này.

Để tổng hợp các kết quả đạt được, ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 70/2018/NĐ-CP, Bộ Tài chính đã có Công văn số 3970/BTC-QLCS ngày 6-5-2022 gửi các bộ, ngành, địa phương để đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 70/2018/NĐ-CP. Bộ KH-CN đã có Công văn số 1932/BKHCN-KHTC ngày 2-8-2022 về việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 70/2018/NĐ-CP gửi Bộ Tài chính; trong đó có ý kiến về vướng mắc, bất cập trong xác định phạm vi tài sản áp dụng xử lý theo Nghị định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thuộc thẩm quyền và phạm vi quy định tại Nghị định số 70/2018/NĐ-CP, đề nghị có văn bản phản ánh về Bộ Tài chính để được hướng dẫn theo thẩm quyền, đồng thời để Bộ Tài chính có cơ sở tiếp thu, báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý, xử lý tài sản hình thành từ việc triển khai nhiệm vụ KH-CN.


GLO

Có thể bạn quan tâm

Nghỉ lễ 30-4 và 1-5: Bạn muốn nghỉ 5 ngày hay 2 ngày?

Nghỉ lễ 30-4 và 1-5: Bạn muốn nghỉ 5 ngày hay 2 ngày?

(GLO)- 

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có đề xuất về việc hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù sang ngày khác trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 sắp tới. Nhiều ý kiến ủng hộ song cũng có những ý kiến trái chiều cho rằng vẫn nên nghỉ 2 ngày theo quy định. Ý kiến của bạn thì sao?