Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 30-12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 

Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn (bìa phải)-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: Phan Lài
Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn (bìa phải)-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: Phan Lài

Cùng dự hội nghị có đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị; lãnh đạo Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội; lãnh đạo các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu 17 huyện, thị xã, thành phố.

Trong năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã bám sát chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương để triển khai thực hiện công tác tuyên giáo phù hợp với tình hình thực tiễn và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện sơ-tổng kết có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, trong năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức sơ-tổng kết 13 nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng các cấp.

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022. Ảnh: Phan Lài
Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022. Ảnh: Phan Lài

Công tác định hướng tuyên truyền, báo chí được triển khai kịp thời; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái được đẩy mạnh. Công tác giáo dục lý luận chính trị, lịch sử Đảng, triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tăng cường theo hướng nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả. Công tác khoa giáo được triển khai đồng bộ, toàn diện, góp phần đưa các chỉ thị, nghị quyết đi vào cuộc sống. Trong năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp tổ chức thành công 10 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác tuyên giáo các cấp và các ngành, đơn vị liên quan trong tỉnh

.

Thực hiện phương châm đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, cùng với việc  duy trì tuyến tin, bài trên Trang tin điện tử Tuyên giáo Gia Lai, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chú trọng nâng cao chất lượng các ấn phẩm: Thông tin sinh hoạt chi bộ, Thông tin Tuyên giáo Gia Lai. Biên soạn và xuất bản các ấn phẩm tuyên truyền: sách “Đất và người Gia Lai”; sách “Mô hình hay, cách làm tốt”; sách “Người tốt, việc tốt làm theo gương Bác” ; tập san “Gia Lai-90 năm hình thành và phát triển”; ấn phẩm “Khát vọng Gia Lai”...

Công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng ngày càng đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trong năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Viện Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai 3 cuộc điều tra về: “hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở trên địa bàn tỉnh thời gian qua”; “hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua”; “thực trạng công tác dạy và học trên địa bàn tỉnh”. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức và phối hợp tổ chức 3 cuộc thi, thu hút sự tham gia của hơn 1,5 triệu lượt người của 62 tỉnh, thành trong cả nước, như: Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai-90 năm hình thành và phát triển”, cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”, cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Luật Biển năm 1982”.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Ảnh: Phan Lài
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Ảnh: Phan Lài

Với phương châm “Đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, bản lĩnh, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục tham mưu cấp ủy nâng cao chất lượng tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chủ động tham mưu thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đẩy mạnh công tác biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống các ban, ngành, địa phương, nhất là các xã Anh hùng lực lượng vũ trang; tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền các cơ quan báo chí đầy đủ, kịp thời nhân các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh. Chủ động nắm bắt, dự báo tình hình, tham mưu cấp ủy chỉ đạo triển khai toàn diện, có hiệu quả các hoạt động trong lĩnh vực công tác khoa giáo…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá, bổ sung, làm rõ hơn những kết quả nổi bật trong năm 2022; chia sẻ những khó khăn, hạn chế, những bài học kinh nghiệm và đề xuất, kiến nghị các giải pháp để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2023.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Châu Ngọc Tuấn (thứ 2 từ trái qua)-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Ảnh: Phan Lài
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Châu Ngọc Tuấn (thứ 2 từ trái qua)-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Ảnh: Phan Lài

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tích cực của ngành Tuyên giáo trong năm 2022; đặc biệt công tác tuyên truyền luôn kịp thời và có nhiều sự đổi mới. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: Trong năm 2023, ngành tuyên giáo của tỉnh cần bám sát chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; cần xác định những nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể, khắc phục những hạn chế, tồn tại để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung hoạt động, phương thức công tác tuyên truyền và bám sát thực tiễn cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và nâng cao khả năng dự báo. Tiếp tục phối hợp tổ chức tốt các cuộc thi tìm hiểu và đẩy mạnh công tác biên soạn lịch sử. Duy trì họp báo, giao ban báo chí theo định kỳ, đột xuất để kịp thời cung cấp thông tin. Cần chủ động nắm bắt thông tin để triển khai tuyên truyền nhanh, kịp thời theo đúng tinh thần “đi trước mở đường”. Tiếp tục phát huy tinh thần mỗi đảng viên là một tuyên truyền viên của Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tuyên truyền, giáo dục. Với tinh thần trách nhiệm cao, mong muốn ngành tuyên giáo tiếp tục phát huy những điểm tích cực trong năm 2022, chủ động, tích cực để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ trong năm 2023.

Thừa ủy quyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 1 tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Ảnh: Phan Lài
Thừa ủy quyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 1 tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Ảnh: Phan Lài

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh nhấn mạnh: Năm 2022, ngành Tuyên giáo đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng và phong trào cách mạng của quần chúng ở địa phương để xác định hình thức tổ chức và phương thức hoạt động phù hợp; luôn chủ động, kịp thời trong thực hiện nhiệm vụ với phương châm “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”. Năm 2023, với phương châm, khẩu hiệu hành động “Đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, bản lĩnh, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ”, toàn ngành tuyên giáo tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Tiếp tục tham mưu cấp ủy nâng cao chất lượng tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; kịp thời xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh công tác biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống các ban, ngành, địa phương. Kịp thời củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng các cấp. Chủ động nắm bắt, dự báo tình hình, tham mưu cấp ủy chỉ đạo triển khai toàn diện, có hiệu quả các hoạt động trong lĩnh vực công tác khoa giáo. Tiếp tục nghiên cứu mở rộng, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền gắn với đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thông tin, tuyên truyền phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023, đề nghị ngành Tuyên giáo tỉnh cần quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Bí thư Trung ương Đảng, Truởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022 về thực hiện 5 nguyên tắc, 4 yêu cầu, 3 tập trung và 2 kiện toàn. Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, với tinh thần đoàn kết, cầu thị, lắng nghe, khát khao đổi mới và cống hiến, ngành Tuyên giáo tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. 

Dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 8 tập thể và 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2022. 

PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Kbang: Bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản

Kbang: Bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản

(GLO)- Ngày 22-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết, đã bắt giữ đối tượng Đinh Thây (SN 1995, trú tại xã Krong, huyện Kbang) và Đinh Nhel (SN 1987, trú tại xã Nghĩa An, huyện Kbang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam-Liên bang Nga

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam-Liên bang Nga

Hai bên đã ra Tuyên bố chung về làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trên cơ sở thành tựu 30 năm thực hiện Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nga.