Từ khóa: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị

(GLO)- Quán triệt tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện công tác dân vận. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận đã đạt được những kết quả quan trọng.

Ngành Giáo dục Gia Lai triển khai kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW

Ngành Giáo dục Gia Lai triển khai kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW

(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai vừa có công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai nội dung Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Gia Lai: Hơn 7.700 đại biểu học tập, quán triệt các nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng

Gia Lai: Hơn 7.700 đại biểu học tập, quán triệt các nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng

(GLO)- Sáng 13-7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai triệu tập hội nghị cán bộ toàn tỉnh để học tập, quán triệt các nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 155-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 12-12-2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới.
Gia Lai 24h: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai dâng hoa, dâng hương tại Quảng trường Đại Đoàn Kết

Gia Lai 24h: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai dâng hoa, dâng hương tại Quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023), sáng 19-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên (Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP. Pleiku).

Tin tức sáng 5-5: Gia Lai xử phạt 492 trường hợp vi phạm an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5

Tin tức sáng 5-5: Gia Lai xử phạt 492 trường hợp vi phạm an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5

(GLO)- 

Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về công tác cán bộ; Hơn 32 tỷ đồng phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Gia Lai xử phạt 492 trường hợp vi phạm an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5; Bức xúc vì mùi hôi thối từ trang trại chăn nuôi…