Từ khóa: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Người có uy tín chung sức xây dựng quê hương

Người có uy tín chung sức xây dựng quê hương

(GLO)- Những năm qua, tỉnh Gia Lai luôn quan tâm xây dựng đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), phát huy vai trò của người có uy tín trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân

(GLO)- Sáng 11-12, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp Hội Nông dân và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại trực tuyến giữa lãnh đạo UBND tỉnh với hội viên nông dân toàn tỉnh. Trong không khí cởi mở, thẳng thắn, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan đã trao đổi, giải đáp nhiều ý kiến, kiến nghị của hội viên nông dân.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên: Tập trung giải quyết dứt điểm ý kiến, kiến nghị của cử tri

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên: Tập trung giải quyết dứt điểm ý kiến, kiến nghị của cử tri

(GLO)- Chiều 5-9, Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2023.

Gia Lai tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động và phát huy vai trò trong đời sống xã hội

Gia Lai tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động và phát huy vai trò trong đời sống xã hội

(GLO)- Những năm qua, Gia Lai đã vận dụng sáng tạo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tôn giáo cùng với các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động và phát huy vai trò tích cực trong đời sống xã hội.
Chư Pưh: Cán bộ Mặt trận cơ sở và nhân sĩ, trí thức quán triệt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Chư Pưh: Cán bộ Mặt trận cơ sở và nhân sĩ, trí thức quán triệt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước

(GLO)- Sáng 1-8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Pưh tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho 90 đại biểu là cán bộ Mặt trận ở cơ sở và các nhân sĩ, trí thức, già làng, người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.