Từ khóa: phòng cháy chữa cháy rừng

Thanh tra tỉnh phản hồi về nội dung giải trình của Chi cục Kiểm lâm

Thanh tra tỉnh phản hồi về nội dung giải trình của Chi cục Kiểm lâm

(GLO)- Lời Tòa soạn: Ngày 2-6, Báo Gia Lai điện tử đăng bài “Chi cục Kiểm lâm nói gì về kết luận của Thanh tra tỉnh?“ trích đăng một số ý kiến giải trình của Chi cục Kiểm lâm tỉnh liên quan đến Kết luận số 05/KL-TTr ngày 11-5-2021 của Thanh tra tỉnh về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng-chống tham nhũng, quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị trực thuộc giai đoạn 2017-2020. Ngay sau khi báo đăng, Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 215/TTr-PCTN phản hồi nội dung bài viết. Báo Gia Lai điện tử xin trích đăng nội dung công văn này.