Gia Lai tiến hành rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 10-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã ký ban hành Kế hoạch 2137/KH-UBND về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn.

Theo đó, đối tượng được rà soát là hộ gia đình thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2022 do UBND xã, phường, thị trấn quản lý; hộ gia đình có Giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có mức sống trung bình. Phạm vi rà soát trên tất cả các xã, phường, thị trấn thuộc 17 huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có mức sống trung bình được thực hiện từ ngày 1-9-2023 đến hết ngày 14-10-2023. Ảnh: Phương Vi

Thời gian tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có mức sống trung bình được thực hiện từ ngày 1-9-2023 đến hết ngày 14-10-2023. Ảnh: Phương Vi

Phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo là phương pháp khảo sát thu thập thông tin của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo bảo đảm phù hợp với chuẩn nghèo theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27-1-2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. Phương pháp xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có mức sống trung bình là phương pháp xác định thu nhập của hộ gia đình trong vòng 12 tháng trước thời điểm rà soát, không tính khoản trợ cấp hoặc trợ giúp xã hội từ ngân sách nhà nước vào thu nhập của hộ gia đình.

Thời gian tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có mức sống trung bình được thực hiện từ ngày 1-9-2023 đến hết ngày 14-10-2023. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáo sơ bộ trước ngày 15-10-2023, báo cáo chính thức kết quả rà soát trước ngày 30-9-2023 về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để tổng hợp đồng thời gửi về cơ quan thành viên Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh phụ trách địa phương để theo dõi. Thời gian xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có mức sống trung bình thực hiện từ ngày 15 hàng tháng.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 của tỉnh theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 trước ngày 31-10-2023.

Các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, giám sát công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 của các địa phương đã được phân công phụ trách. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức kiểm tra chéo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn; phân công lãnh đạo UBND cấp xã, công chức cấp xã kiểm tra, giám sát, thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo của các xã, phường, thị trấn lân cận thuộc địa phương.

Mục đích của việc rà soát nhằm xác định hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh tại thời điểm cuối năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 để làm cơ sở thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Trưởng thôn Rơ Châm Ó đi đầu trong phát triển kinh tế ở làng Bồ

Ông Rơ Châm Ó: Gương sáng làng Bồ

(GLO)-Gương mẫu, uy tín, tích cực đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa là nhận xét của bà con làng Bồ (Ia Yok, huyện Ia Grai) khi nhắc đến Trưởng thôn Rơ Châm Ó.
Tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế lên VNeID

Tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế lên VNeID

(GLO)- TTXVN cho biết, từ ngày 1-7 tới, tài khoản định danh điện tử VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trong đó có việc tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế lên VNeID.
.

Khởi sắc nông thôn mới ở thôn Bối

Khởi sắc nông thôn mới ở thôn Bối

(GLO)- Nhờ những quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tại thôn Bối (xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.
Nhân rộng mô hình “Ánh sáng an ninh”

Nhân rộng mô hình “Ánh sáng an ninh”

(GLO)- Nhằm nhân rộng mô hình “Ánh sáng an ninh”, từ ngày 12 đến 14-6, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các nhà tài trợ lắp đặt 30 trụ đèn năng lượng mặt trời tại làng Ea Lũh (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh), làng Mơ Nú (xã Chư Á, TP. Pleiku) và làng Hlú (xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê).
Hội LHPN huyện Chư Sê đã tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ truyền thông cộng đồng, góp phần thay đổi nhận thức của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Chư Sê phát huy vai trò tổ truyền thông cộng đồng

(GLO)- Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ truyền thông cộng đồng; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nội dung, từng đối tượng; được đông đảo người dân đón nhận và bước đầu đem lại những kết quả khả quan.