Từ khóa: đội ngũ cán bộ

Hiện thực hóa khát vọng trở thành vùng động lực Tây Nguyên

Hiện thực hóa khát vọng trở thành vùng động lực Tây Nguyên

(GLO)- Gia Lai phấn đấu đến năm 2045 sẽ trở thành “Cao nguyên sinh thái, thể thao và sức khỏe”; trở thành điểm đến xanh, giàu bản sắc vì mục tiêu sức khỏe con người; đưa du lịch trở thành ngành kinh tế xanh, bền vững, đưa Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn trên cao nguyên Pleiku, Kon Hà Nừng.
Để đất nước có đội ngũ cán bộ khát khao đổi mới và cống hiến

Để đất nước có đội ngũ cán bộ khát khao đổi mới và cống hiến

(GLO)- Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Nội vụ xây dựng Nghị định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung nhằm cụ thể hóa Kết luận số 14-KL/TW ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đây là vấn đề mới và khó, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Làm thế nào để đất nước có được đội ngũ cán bộ năng động, khát khao đổi mới và cống hiến là một vấn đề không đơn giản, nhưng nhất quyết phải làm và làm được.
Xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

(GLO)- Xác định rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác cán bộ, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp về công tác cán bộ và đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Pleiku xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Pleiku xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

(GLO)- Xác định xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ then chốt và công tác cán bộ là “then chốt của nhiệm vụ then chốt“, trong những năm qua, TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã thực hiện nghiêm nguyên tắc “Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị“ cũng như các chủ trương, nghị quyết, quy định, kết luận của cấp trên về công tác cán bộ.
Công tác cán bộ là "then chốt của then chốt"

Công tác cán bộ là "then chốt của then chốt"

(GLO)- Qua mỗi kỳ đại hội, quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ luôn nhất quán, ngày càng được thể hiện rõ hơn, sát hợp với yêu cầu thực tiễn. Đó là nguyên nhân quyết định để Đảng ta từng bước thể hiện rõ vai trò chủ thể lãnh đạo và thực hành sự nghiệp: kiến tạo và hoàn thiện mô hình quản trị quốc gia, phát triển bền vững trong môi trường thế giới đổi thay.
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Năm 2022 phải tạo được sự chuyển biến trong thu hút, triển khai phương án đầu tư (*)

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Năm 2022 phải tạo được sự chuyển biến trong thu hút, triển khai phương án đầu tư (*)

(GLO)- Sáng 7-1, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, đối ngoại năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 do UBND tỉnh tổ chức. Báo Gia Lai điện tử xin trân trọng trích đăng bài phát biểu này.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai làm việc với đoàn công tác Trung ương về quản lý biên chế

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai làm việc với đoàn công tác Trung ương về quản lý biên chế

(GLO)- Chiều 27-11, đoàn công tác số 5 thuộc Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế do đồng chí Nguyễn Thị Thanh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quản lý biên chế giai đoạn 2016-2021 và đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026.
Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức: Những kết quả quan trọng

Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức: Những kết quả quan trọng

(GLO)- Hơn 6 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nhờ đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao; thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải cách chính sách tiền lương; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.