Đổi mới công tác văn phòng tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung-Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sáng 12-10, tại Quảng Nam, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Công tác Văn phòng tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2018.
 
Quang cảnh Hội nghị
Tham dự Hội nghị có trên 50 đại biểu là lãnh đạo văn phòng cấp ủy 13 tỉnh, thành miền Trung - Tây Nguyên (từ Quảng Bình trở vào đến Khánh Hòa và 4 tỉnh Tây Nguyên: Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Gia Lai), Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cùng các vụ chuyên môn của Văn phòng Trung ương Đảng.
Thời gian qua, công tác tham mưu, tổng hợp và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các tỉnh ủy, thành ủy có nhiều chuyển biến tích cực. Các văn phòng cấp ủy từng bước kiện toàn tổ chức, bộ máy, tham mưu hoàn chỉnh hệ thống quy chế, quy định, quy trình và ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng chuyên nghiệp, bảo đảm hoạt động đi vào nền nếp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.
Hầu hết các văn phòng cấp ủy tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên đều tập trung triển khai thực hiện đúng các quy định, quy chế của Đảng về công tác văn phòng, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm như làm tốt công tác tham mưu, tổng hợp và đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn của văn phòng, qua đó giúp cấp ủy địa phương, đơn vị thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ .
Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức văn phòng tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực hiện tại có tổng biên chế 621 người, trong đó có 542 người là biên chế, 79 người là hợp đồng lao động. Đội ngũ làm công tác tham mưu, tổng hợp có 124 người là cán bộ, chuyên viên, bình quân mỗi văn phòng là 9 người, chiếm 19,9% về số lượng, với 32 người có trình độ chuyên môn tiến sĩ, thạc sĩ (chiếm 39,6%); 92 người có trình độ đại học (chiếm 61,4%). Với đội ngũ có trình độ cán bộ này của các văn phòng cấp ủy, thường trực tỉnh ủy, thành ủy của các địa phương trong khu vực có điều kiện để quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ văn phòng có đủ trình độ, năng lực, làm việc có trách nhiệm, tận tụy với công việc.
Tại Hội nghị, nhiều ý kiến khẳng định để hoàn thành tốt nhiệm vụ các văn phòng cấp ủy đã có nhiều đổi mới trong việc xây dựng chương trình công tác theo hướng bám sát thực tế, giảm hội họp, giảm văn bản giấy tờ trung gian, tiết giảm trong hoạt động của cơ quan tỉnh ủy, thành ủy, tạo điều kiện cho thường trực và ban thường vụ có nhiều thời gian đi cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và trực tiếp đối thoại với dân. Thông qua công tác tham mưu của văn phòng, nhiều tỉnh ủy, thành ủy quan tâm chỉ đạo giải quyết được nhiều vấn đề cấp thiết, đột xuất, nhất là công tác quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ rừng, giải quyết sự cố môi trường biển, đôn đốc việc hỗ trợ sản xuất, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, kịp thời chỉ đạo xử lý những vấn đề phức tạp về quốc phòng - an ninh, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, phòng, chống tham nhũng hay các hành vi tiêu cực khác.
Đến nay, 13 tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực đã triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng giai đoạn từ năm 2015 - 2020, xây dựng, triển khai Đề án văn phòng dùng chung... Nhiều tỉnh ủy, thành ủy đã xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu dùng chung của các cơ quan Đảng, phòng họp trực tuyến, đầu tư, mở rộng, nâng cấp hệ thống họp trực tuyến tới cấp quận, huyện... Việc triển khai hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp Lotus Notes tại các tỉnh ủy, thành ủy được thực hiện thường xuyên, đồng bộ có hiệu quả với các văn bản không mật được gửi nhận qua mạng. Đa số các địa phương đã triển khai hoạt động trang thông tin điện tử trên mạng thông tin diện rộng của Đảng, đã có 7/13 địa phương đưa trang thông tin điện tử hoạt động trên môi trường internet.
Bên cạnh những kết quả đạt được, hạn chế trong công tác văn phòng cấp ủy của các địa phương khu vực là việc cải cách thủ tục hành chính vẫn chưa thực sự hiệu quả, chất lượng soạn thảo, thẩm định các đề án có lúc, có nơi chưa sâu. Vì vậy, trong một số đề án, nghị quyết, chương trình hành động do các tỉnh ủy, thành ủy ban hành vẫn còn tính hình thức, chưa sát với thực tiễn. Có văn phòng tỉnh ủy, thành ủy thực hiện việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực thi nhiệm vụ ở cơ sở còn chưa sát, chủ yếu dựa vào các ban tham mưu của cấp ủy…
Đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của Văn phòng cấp ủy trong thời gian tới, Hội nghị xác định giải pháp trọng tâm là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn phòng cấp ủy ở các địa phương, đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu quả, bảo đảm chất lượng. Các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực phấn đấu làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy và ban thường vụ, thường trực các tỉnh ủy, thành ủy trong công tác sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác giúp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng như của Trung ương.
Minh Hiền (TCCSĐT) 

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị.

Pleiku thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 trên 621 tỷ đồng

(GLO)- Trong 6 tháng đầu năm 2024, TP. Pleiku thu ngân sách nhà nước trên 621 tỷ đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2023. Thông tin được báo cáo tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng qua, triển khai nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2024 của UBND thành phố diễn ra ngày 13-6.
An Khê sẵn sàng cho ngày hội lớn

An Khê sẵn sàng cho ngày hội lớn

(GLO)- Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã An Khê lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2024-2029) sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 này. Đến thời điểm này, các điều kiện cần thiết cho ngày hội lớn đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê hoàn thành.
Gia Lai sẽ tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tín dụng chính sách xã hội

Gia Lai sẽ tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tín dụng chính sách xã hội

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Ban kinh tế Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 236-KH/TU chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

 Thông qua dự thảo kết quả giám sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm

Thông qua dự thảo kết quả giám sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm

(GLO)- Chiều 6-6, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp đoàn giám sát để thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và giải quyết các trường hợp tạm đình chỉ điều tra trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2024.