.
Kông Chro quyết liệt phòng-chống cháy rừng

Kông Chro quyết liệt phòng-chống cháy rừng

(GLO)- Thời tiết nắng nóng kéo dài trong mùa khô 2018-2019 khiến hàng ngàn héc ta rừng ở huyện Kông Chro đứng trước nguy cơ xảy ra cháy. Vì vậy, chính quyền địa phương và các đơn vị chủ rừng đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

.