Từ khóa: bệnh ung thư

Tạ Chí Tào: Thơ là điểm tựa, niềm vui

Tạ Chí Tào: Thơ là điểm tựa, niềm vui

(GLO)- Viết trên giường bệnh và giã từ cuộc sống khi trang viết còn dang dở không phải là chuyện xưa nay hiếm. Nhà giáo Tạ Chí Tào mang bệnh ung thư, phải rời công việc trước khi về hưu. Tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng rồi, nàng thơ dường như đã nâng bước để anh vui sống.