Từ khóa: tinh thần đoàn kết

Niềm vui trong những “Mái ấm Công đoàn”

Niềm vui trong những “Mái ấm Công đoàn”

(GLO)- “Mái ấm Công đoàn” là chương trình có sức lan tỏa sâu rộng, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của Công đoàn Cao su Việt Nam. Những năm qua, chương trình đã góp phần xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người lao động, nhất là công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS) ở các công ty cao su trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Rộn ràng đón hội

Rộn ràng đón hội

Trong không khí rộn ràng, người dân ở khắp các thôn, làng, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Kon Tum nô nức tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân.
Đảng bộ huyện Mang Yang: 70 năm chặng đường vẻ vang

Đảng bộ huyện Mang Yang: 70 năm chặng đường vẻ vang

(GLO)- Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đề ra các chủ trương đúng đắn lãnh đạo thắng lợi sự nghiệp cách mạng địa phương, xây dựng và giữ vững mối quan hệ đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội, đưa huyện nhà ngày càng phát triển.