Từ khóa: quản lý nhà nước

Chính phủ ban hành Nghị định quy định Bộ Khoa học và Công nghệ có 18 đơn vị hành chính

Chính phủ ban hành Nghị định quy định Bộ Khoa học và Công nghệ có 18 đơn vị hành chính

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 28/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ có 18 đơn vị là tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước
Bộ Giáo dục và Đào tạo có 20 tổ chức thuộc Bộ  giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước

Bộ Giáo dục và Đào tạo có 20 tổ chức thuộc Bộ giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, giáo dục đại học, giáo dục thường xuyên. Bộ Giáo dục và Đào tạo có 20 tổ chức thuộc Bộ giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

(GLO)- Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường có 27 đơn vị. Trong đó, 22 đơn vị các tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, còn lại 5 đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ.
Cơ cấu mới Bộ Nội vụ có 20 đơn vị

Cơ cấu mới Bộ Nội vụ có 20 đơn vị

(GLO)- Bộ Nội vụ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực: Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; chính quyền địa phương... Theo cơ cấu mới, Bộ Nội vụ có 20 đơn vị. Trong đó có 11 vụ, giảm 2 vụ so với cơ cấu cũ là Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Vụ Tổng hợp.
Tăng cường quản lý nhà nước về báo chí

Tăng cường quản lý nhà nước về báo chí

(GLO)- Sáng 9-7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên truyền, định hướng báo chí 6 tháng đầu năm 2021. Tại hội nghị, các đại biểu ghi nhận những đóng góp nổi bật của công tác tuyên truyền, báo chí thời gian qua; đồng thời, đề xuất các giải pháp tạo điều kiện hoạt động báo chí cũng như quản lý hoạt động của phóng viên.
Gia Lai 48h: Chú trọng công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu

Gia Lai 48h: Chú trọng công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu

(GLO)- Những năm qua, tỉnh Gia Lai rất chú trọng đến công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu. Điều này nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước, tăng cường tính minh bạch và cạnh tranh trong việc lựa chọn nhà thầu, đảm bảo chất lượng công trình, thiết bị mua sắm, dịch vụ tư vấn..