Từ khóa: ngành công thương

Ngành Công thương Gia Lai hướng đến những mục tiêu lớn trong năm 2024

Ngành Công thương Gia Lai hướng đến những mục tiêu lớn trong năm 2024

(GLO)- Được sự quan tâm của các bộ, ngành, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, ngành Công thương Gia Lai đã đạt được một số kết quả quan trọng.

Ngành Công thương: Đẩy mạnh phát triển thương mại trong nước

Ngành Công thương: Đẩy mạnh phát triển thương mại trong nước

(GLO)- Nhằm mở rộng thị trường cho các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, hỗ trợ các doanh nghiệp thương mại phát triển hệ thống phân phối hàng hóa hiệu quả, văn minh, hiện đại cũng như định hướng sản xuất thích ứng nhanh với những thay đổi của thị trường, ngành Công thương tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện Chiến lược “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.