Từ khóa: Kiểm toán nhà nước

Có công khai mới minh bạch

Có công khai mới minh bạch

Tại phiên họp 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho ý kiến Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2023, dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2024, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhắc nhở Kiểm toán Nhà nước 'có vẻ ngày càng giảm nhiệt đi'.
Kiểm toán nhà nước có quyền truy cập dữ liệu của doanh nghiệp?

Kiểm toán nhà nước có quyền truy cập dữ liệu của doanh nghiệp?

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành quy định cho phép cơ quan kiểm toán và kiểm toán viên nhà nước có quyền truy cập dữ liệu điện tử, phần mềm ứng dụng của cơ quan bị kiểm toán. Điều này là cần thiết, song phải quy định rõ phạm vi, thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan kiểm toán và kiểm toán viên nhà nước.
Trước 20-2, khắc phục dứt điểm kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

Trước 20-2, khắc phục dứt điểm kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

(GLO)- Theo Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 20-9-2018 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán chuyên đề công tác quản lý thu, chi hoạt động sự nghiệp; hoạt động mua sắm, quản lý, sử dụng trang-thiết bị đào tạo dạy nghề và hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2015-2017 của các trường cao đẳng, trung cấp thuộc tỉnh Gia Lai,