Từ khóa: cổ phiếu

Chuyển động 'lạ' ở Hoàng Anh Gia Lai

Chuyển động 'lạ' ở Hoàng Anh Gia Lai

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai đã có hàng loạt biến động trong thời gian gần đây, như: Con gái chủ tịch bán ra 2 triệu cổ phiếu HAG, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua hồ sơ đăng ký chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ, thay tổng giám đốc.
Xem xét đình chỉ giao dịch đối với cổ phiếu FLC và HAI

Xem xét đình chỉ giao dịch đối với cổ phiếu FLC và HAI

(GLO)- Với lý do cả 2 doanh nghiệp chưa tổ chức đại hội cổ đông thường niên và chưa thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) vừa phát thông báo xem xét đình chỉ giao dịch với cổ phiếu của Công ty cổ phần FLC (mã chứng khoán FLC) và Công ty cổ phần Nông dược H.A.I (mã chứng khoán HAI).