Từ khóa: chương trình MTQG

Gia Lai: Phê bình 11 đơn vị, địa phương vì chậm trễ trong việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

Gia Lai: Phê bình 11 đơn vị, địa phương vì chậm trễ trong việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

(GLO)- Tại Công văn số 3330/UBND-NL, ngày 27-11 về tập trung triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong các tháng cuối năm 2023, UBND tỉnh Gia Lai đã phê bình 11 đơn vị, địa phương chậm trễ trong việc thực hiện, giải ngân nguồn vốn chương trình này.
Một góc xã Ia Pết (huyện Đak Đoa). Ảnh: Hà Duy

Điều chỉnh nguồn vốn cho 2 dự án tại huyện Đak Đoa

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế vừa ký ban hành Quyết định số 693/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Nâng cao trách nhiệm của cơ quan thiết kế chương trình mục tiêu quốc gia

Nâng cao trách nhiệm của cơ quan thiết kế chương trình mục tiêu quốc gia

(GLO)- Xác định trách nhiệm và chịu trách nhiệm luôn là câu chuyện được đề cập nhiều ở mỗi kỳ họp Quốc hội, nhất là khi đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu, nghị quyết Quốc hội giao. Giải ngân vốn đầu tư công, vốn các chương trình mụ tiêu quốc gia (MTQG) chậm, trách nhiệm đầu tiên hiển nhiên là thuộc về Chính phủ, các bộ, ngành, chính quyền địa phương… Tuy nhiên, nếu không xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan thuộc Quốc hội trong vai trò thiết kế chương trình sẽ khó đòi hỏi đạt được các mục tiêu đề ra.
Tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đồng bộ từ trung ương tới địa phương

Tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đồng bộ từ trung ương tới địa phương

(GLO)-

Sáng 28-8, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang-Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) chủ trì hội nghị trực tuyến (phiên họp thứ 4) nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện các Chương trình MTQG từ năm 2021 đến nay và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Gia Lai phấn đấu năm 2023 sẽ đầu tư, cứng hóa 22 km đường liên xã từ nguồn vốn chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Ảnh Hà Duy

Gia Lai: 198 tỷ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Theo Kế hoạch số 1334/KH-UBND của UBND tỉnh, trong năm 2023, Gia Lai sẽ dành gần 198 tỷ đồng từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu (trong đó, vốn ngân sách trung ương gần 190,165 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương hơn 7,4 tỷ đồng).
Năm 2023, Gia Lai sẽ hỗ trợ xây dựng 28 mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS và miền núi. Ảnh: Hà Duy

28 mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)-Từ nguồn vốn của Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, trong năm 2023, Gia Lai hỗ trợ xây dựng 28 mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh và thu hút đầu tư, triển khai tại 12 huyện gồm: Ia Pa, Kông Chro, Phú Thiện, Đak Pơ, Kbang, Đức Cơ, Chư Pah, Krông Pa, Chư Pưh, Chư Sê, Mang Yang và Đak Đoa.
Nhiều thanh niên DTTS được đào tạo nghề nông nghiệp để áp dụng phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Hà Duy

Gần 109 tỷ đồng phát triển giáo dục nghề và giải quyết việc làm

(GLO)-Theo Kế hoạch số 1334/KH-UBND của UBND tỉnh Gia Lai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2023, tổng kinh phí để thực hiện Tiểu dự án 3 “Phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS và miền núi” thuộc Dự án 5 của chương trình là gần 109 tỷ đồng.