• Gia Lai: Phòng tránh tai nạn đuối nước trẻ em
  • Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức tập huấn báo cáo viên
  • Trường Mẫu giáo Đak Yă vươn lên từ gian khó

Gia Lai: Phòng tránh tai nạn đuối nước trẻ em

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 1929/UBND-KGVX về tăng cường công tác phòng-chống đuối nước trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức tập huấn báo cáo viên

(GLO)- Ngày 19-9, tại TP. Pleiku, Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn báo cáo viên năm 2020 với sự tham gia của 50 học viên là báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện; Thường trực các Huyện Đoàn, Thị Đoàn, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.

Trường Mẫu giáo Đak Yă vươn lên từ gian khó

(GLO)- Từ chỗ tỷ lệ duy trì sĩ số chỉ khoảng trên 50%, Trường Mẫu giáo Đak Yă (xã Đak Yă, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) đã vươn lên trở thành đơn vị dẫn đầu trong công tác xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm và phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

.
Trường Mẫu giáo Đak Yă vươn lên từ gian khó

Trường Mẫu giáo Đak Yă vươn lên từ gian khó

(GLO)- Từ chỗ tỷ lệ duy trì sĩ số chỉ khoảng trên 50%, Trường Mẫu giáo Đak Yă (xã Đak Yă, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) đã vươn lên trở thành đơn vị dẫn đầu trong công tác xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm và phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

.