Từ khóa: sửa đổi

Gia Lai sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân

Gia Lai sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn tỉnh.
Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến về bổ sung, sửa đổi Quy định 04-QĐ/TW

Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến về bổ sung, sửa đổi Quy định 04-QĐ/TW

(GLO)- Sáng 15-8, tại TP. Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến góp ý kiến vào dự thảo bổ sung, sửa đổi Quy định 04-QĐ/TW ngày 25-7-2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Thành ủy (gọi tắt là Quy định 04).

Gia Lai sửa đổi, bổ sung một số điều về xúc tiến thương mại

Gia Lai sửa đổi, bổ sung một số điều về xúc tiến thương mại

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 29/2023/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 15-7-2016 của UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quy định nội dung xúc tiến thương mại được hỗ trợ và mức hỗ trợ kinh phí hoạt động xúc tiến thương mại địa phương trên địa bàn tỉnh.
Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị

(GLO)- Chiều 12-10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp thu ý kiến vào Dự thảo (lần thứ 4) Quy định một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng nhằm sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28-2-2018 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng“.
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cam kết sửa quy định về chứng chỉ tin học, ngoại ngữ

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cam kết sửa quy định về chứng chỉ tin học, ngoại ngữ

Trước những bất cập về các quy định về chứng chỉ trong việc thi nâng ngạch, thăng hạng với đội ngũ công chức, viên chức, trên diễn đàn Quốc hội, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đã nhận lỗi và hứa sẽ rà soát, tham mưu với Chính phủ để sửa đổi quy định, với mục đích công chức, viên chức không phải khổ vì những tấm chứng chỉ “làm đẹp hồ sơ“.