Kinh nghiệm quản lý, huấn luyện ở Sư đoàn 15

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sư đoàn 15 (Binh đoàn 15) là đơn vị khung thường trực được thành lập theo Quyết định số 53/2006/QĐ-BQP ngày 4-4-2006 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đơn vị đứng chân trên địa bàn huyện Đức Cơ, có nhiệm vụ xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giúp đỡ nhân dân trên địa bàn phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh biên giới; phối hợp với địa phương tổ chức huy động, quản lý, huấn luyện quân nhân dự bị động viên (DBĐV) ở 4 tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Đak Lak và Đak Nông.
 

Trên cơ sở tổ chức đi phúc tra nắm nguồn tại các địa phương, đơn vị luôn chủ động phối hợp, hiệp đồng với chính quyền và cơ quan quân sự địa phương, xây dựng kế hoạch phúc tra nắm nguồn, tiếp nhận lực lượng DBĐV, nắm chắc số lượng, chất lượng quân nhân dự bị (QNDB), biên chế tập trung, gọn địa bàn. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ phương pháp quản lý, huấn luyện cho đội ngũ cán bộ khung A. Chuẩn bị đầy đủ tài liệu, các loại mẫu biểu bảo đảm cho nhiệm vụ phúc tra nắm nguồn; nhất là hệ thống bài giảng, mô hình học cụ, thao trường bãi tập đảm bảo cho công tác huấn luyện. Làm tốt công tác Đảng, công tác chính trị trong quản lý, huấn luyện. Luôn giải quyết tốt các mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng và nhân dân địa phương, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Kết hợp chặt chẽ giữa diễn tập CH-CQ 1 bên 2 cấp với thực hành huy động tiếp nhận lực lượng DBĐV. Triển khai lập kế hoạch và tổ chức huấn luyện sát với các đối tượng, đúng, đủ nội dung và thời gian theo quy định. Thường xuyên quán triệt, giáo dục cho mọi cán bộ, chiến sĩ nắm chắc tình hình an ninh chính trị khu vực biên giới, hiểu rõ mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình huấn luyện, thực hành diễn tập.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn hướng vào việc xây dựng cho QNDB có nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của lực lượng DBĐV trong chiến lược quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng ý chí quyết tâm cao, ý thức tự giác, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng, kịp thời giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh. Giáo dục QNDB chấp hành đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị. Tổ chức rút kinh nghiệm đánh giá đúng kết quả của từng cơ quan, đơn vị, từng bộ phận tìm nguyên nhân mạnh, yếu, rút ra bài học kinh nghiệm cho những năm tiếp theo.

 

Bên cạnh đó, đơn vị giải quyết đúng, đủ, kịp thời các chế độ, tiêu chuẩn, bàn giao quân số đầy đủ, đúng thời gian cho địa phương. Quân số phúc tra hàng năm luôn đạt 99,5%, huấn luyện cán bộ đạt 99,6%, huấn luyện binh chủng đạt 97,8%, huấn luyện phân đội bộ binh đạt 98,3%. Kết quả huấn luyện các nội dung 100% đạt yêu cầu, trong đó có 79,5% khá, giỏi. Từ thực tiễn quản lý, huấn luyện lực lượng DBĐV những năm qua, đơn vị rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu làm tiền đề cho thời gian tới.

Một là, thường xuyên giữ vững mối liên hệ, hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị trong Binh đoàn với các đơn vị, cơ quan quân sự địa phương và cơ quan DBĐV. Chủ động lập kế hoạch phúc tra nắm chắc số lượng, chất lượng tiếp nhận, tổ chức biên chế huấn luyện khóa học phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc làm tốt công tác chuẩn bị thao trường, bãi tập, mô hình học cụ phục vụ huấn luyện.

Hai là, quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ tiêu huấn luyện, diễn tập kiểm tra DBĐV theo quy định của Bộ, Quân khu, Binh đoàn. Tổ chức huấn luyện theo binh chủng, gọn đơn vị, gọn địa bàn, chọn thời gian huấn luyện phù hợp với mùa vụ, thời tiết, khí hậu của địa bàn không ảnh hưởng đến công việc của QNDB. Trong huấn luyện bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, hiệu quả, vững chắc”, sát với thực tế chiến đấu phù hợp với chức năng nhiệm vụ và biên chế vũ khí trang bị của từng đơn vị.

Ba là, hàng năm, cấp ủy, chỉ huy Sư đoàn có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ huấn luyện, kịp thời ban hành các chỉ thị, quyết định, hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị; chú trọng xây dựng kế hoạch phúc tra nắm nguồn, tổ chức rút kinh nghiệm sau mỗi đợt phúc tra, huấn luyện; xử lý nghiêm những vi phạm trong quản lý, huấn luyện. Nắm chắc số lượng, chất lượng đảng viên, đoàn viên trong đơn vị thành lập các tổ chức Đảng, Đoàn lâm thời và nhanh chóng đưa tổ chức này vào hoạt động. Tổ chức huấn luyện tập trung, triển khai ăn, ở, nghỉ chính quy như các đơn vị chủ lực, duy trì nghiêm túc, chặt chẽ các chế độ quy định, nhất là thực hiện chế độ chính quy huấn luyện, chính quy trong duy trì chế độ.

Bốn là, thường xuyên làm tốt công tác đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho quân nhân dự bị nhất là tiêu chuẩn, chế độ, quyền lợi được hưởng trong huấn luyện, diễn tập. Kịp thời động viên, thăm hỏi gia đình QNDB có hoàn cảnh khó khăn, biểu dương những quân nhân có thành tích cao trong huấn luyện. Tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ với địa phương trong thời gian huấn luyện. Phối hợp chặt chẽ với gia đình, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp để thông báo danh sách quân nhân sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có lệnh tập trung huấn luyện. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp trong quản lý, huấn luyện QNDB.

Đại tá Lê Đức Thọ
Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.