Kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự địa phương tại thành phố Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sáng 16-10, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Duy Nguyên, Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ (DQTV), Bộ Tổng Tham mưu làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP) TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Qua nghe đại diện lãnh đạo địa phương báo cáo và kiểm tra thực tế, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng nhận thấy, thời gian qua, Thành ủy, HĐND, UBND TP Pleiku đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ QP, QSĐP; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức công tác QP, QSĐP trong công tác của cán bộ, đảng viên. Công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, diễn tập và công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đúng quy định; duy trì tốt quân số SSCĐ và khả năng SSCĐ của LLVT thành phố. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của thành phố đã đi vào nền nếp; công tác giáo dục quốc phòng toàn dân và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QPAN) cho các đối tượng thường xuyên được quan tâm đẩy mạnh, triển khai đồng bộ, đạt kết quả thiết thực. Thành phố thường xuyên củng cố, kiện toàn lực lượng bộ đội địa phương, dự bị động viên và dân quân tự vệ; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chính sách đối với người có công. Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương.
 
Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác QP, QSĐP tại TP Pleiku.
Kết luận sơ bộ kiểm tra, thay mặt Đoàn công tác, Trung tướng Nguyễn Duy Nguyên đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác QP, QSĐP của TP Pleiku thời gian qua. Cùng với chỉ ra những ưu điểm, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP, đồng chí trưởng đoàn công tác đề nghị cấp ủy, chính quyền TP Pleiku thời gian tới tiếp tục làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác QP, QSĐP. Trong đó trọng tâm là Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Nghị định số 152/NĐ-CP, Nghị định số 02/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc; Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quá trình xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố QPAN, xây dựng các tiềm lực khu vực phòng thủ; tập trung xây dựng LLVT vững mạnh và thực hiện tốt các chế độ, chính sách công tác quốc phòng và các mặt bảo đảm cho quốc phòng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Bình An (QĐND)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.