Từ khóa: công tác Mặt trận

Đức Cơ phát huy vai trò người có uy tín

Đức Cơ phát huy vai trò người có uy tín

(GLO)- Huyện Đức Cơ có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm hơn 46,6% dân số. Những năm qua, địa phương đã thực hiện hiệu quả các chính sách nhằm phát huy vai trò đội ngũ người có uy tín trong đồng bào DTTS, góp phần xây dựng huyện nhà phát triển.

“Hạt nhân” tập hợp và gắn kết cộng đồng

“Hạt nhân” tập hợp và gắn kết cộng đồng

(GLO)- Với phương châm “gần dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, đội ngũ trưởng ban công tác Mặt trận, già làng, người có uy tín trên địa bàn tỉnh Gia Lai luôn khẳng định vai trò “hạt nhân” ở buôn làng, góp phần xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Những điển hình trong công tác Mặt trận của tỉnh

Những điển hình trong công tác Mặt trận của tỉnh

(GLO)- Thời gian qua, đội ngũ chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư của tỉnh đã nỗ lực thực hiện các chương trình hành động của MTTQ cấp cơ sở, gắn với các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động, đã góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tại địa phương.