Từ khóa: vị trí việc làm

Gia Lai: Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm

Gia Lai: Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, số lượng lao động hợp đồng và cán bộ, công chức, viên chức, người giữ chức danh, chức vụ, kiểm soát viên tại doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý.

Sở Công Thương cần tiếp nhận công chức ở 2 vị trí việc làm

Sở Công Thương cần tiếp nhận công chức ở 2 vị trí việc làm

(GLO)- Sở Công Thương Gia Lai vừa ban hành công văn số 46/TB-SCT thông báo về việc tiếp nhận công chức. Theo đó, 1 chỉ tiêu tại vị trí làm việc tại Văn phòng Sở Công Thương; 1 vị trí chuyên viên làm việc tại phòng Quản lý Năng lượng Sở Công thương. Ưu tiên tiếp nhận công chức là nam, dưới 35 tuổi.
Tổ chức khoa học và công nghệ công lập gồm 16 vị trí việc làm

Tổ chức khoa học và công nghệ công lập gồm 16 vị trí việc làm

(GLO)- Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư số 17/2023/TT-BKHCN hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành khoa học và công nghệ, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập; theo Thông tư có 16 vị trí việc làm trong tổ chức này.

Tạm dừng tuyển dụng công chức cấp huyện, cấp xã một thời gian ​

Tạm dừng tuyển dụng công chức cấp huyện, cấp xã một thời gian ​

Đoàn giám sát đề nghị tạm dừng tuyển dụng công chức cấp huyện, cấp xã một thời gian để sắp xếp, giải quyết đội ngũ cán bộ, công chức dôi dư. Cùng với đó là tăng cường vận động, thuyết phục, kết hợp có chính sách thỏa đáng để cán bộ, công chức gần độ tuổi nghỉ hưu xin về nghỉ hưu trước tuổi.