Tập trung tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành Hướng dẫn số 97-HD/BTGTU về tuyên truyền Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cụ thể, nội dung tuyên truyền tập trung vào ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng và cơ sở khoa học của Quy hoạch tổng thể quốc gia (QHTTQG). Những nội dung cơ bản của quy hoạch gồm: 5 quan điểm phát triển, 5 quan điểm về tổ chức không gian phát triển; tầm nhìn đến năm 2050 với những mục tiêu về thu nhập của người dân cao, có thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, là một trung tâm tài chính khu vực và quốc tế, phát triển kinh tế nông nghiệp sinh thái giá trị cao thuộc nhóm hàng đầu thế giới, trở thành quốc gia biển mạnh… Tuyên truyền mục tiêu tổng quát và các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về phát triển kinh tế, xã hội, môi trường, phát triển kết cấu hạ tầng, quốc phòng, an ninh; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Thành phố Pleiku nhìn từ trên cao. Ảnh: Phan Nguyên

Thành phố Pleiku nhìn từ trên cao. Ảnh: Phan Nguyên

Cùng với đó, tuyên truyền nhiệm vụ trọng tâm trong thời kỳ quy hoạch, 13 định hướng phát triển cũng như giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch, nhất là các giải pháp về huy động vốn đầu tư, cơ chế, chính sách, khoa học, công nghệ và môi trường; phát triển nguồn nhân lực và hợp tác quốc tế.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị cần tập trung phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong quántriệt, tuyên truyền và thực hiện các nhiệm vụ nêu trong QHTTQG, Kế hoạch thực hiện QHTTQG của Chính phủ, của các bộ, ngành, tỉnh, địa phương; công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy hoạch, xử lý vi phạm... Kết quả thực hiện QHTTQG ở các bộ, ngành, địa phương; nhất là hiệuquả hoạt động của các mô hình tổ chức, cơ chế điều phối vùng, hoạt động điềuphối vùng; cơ chế phối hợp nguồn lực giữa các địa phương, nguyên tắc ưu tiên sửdụng không gian biển cho các ngành, lĩnh vực trong quy hoạch không gian biển quốc gia...

Phản ánh thực tiễn triển khai QHTTQG ở các bộ, ngành, địa phương; lan tỏa cách làm hay, bài học kinh nghiệm tốt trong quá trình triển khai.Nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong quá trình triển khai các nhiệmvụ phát triển kinh tế-xã hội, các nhiệm vụ thực hiện QHTTQG; kịp thời chỉ đạođịnh hướng tư tưởng, dư luận khi có những vấn đề phức tạp nảy sinh, nhất là những vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất, đất đai, môi trường, các vấn đề về văn hóa, tín ngưỡng, tâm linh, dân tộc, tôn giáo, sinh kế của nhân dân khi phải didời khỏi nơi sinh sống...

Đẩy mạnh tuyên truyền đối ngoại về tình hình phát triển kinh tế-xã hội trong quá trình triển khai QHTTQG; việc thực hiện các dự án, đề án, chương trình có liên quan đến yếu tố đầu tư nước ngoài trong quá trình triển khai QHTTQG; phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch về công tác quy hoạch.

Mục đích của việc đẩy mạnh tuyên truyền là làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của việc Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (QHTTQG) đối với sự phát triển đất nước trong giai đoạn tới, từ đó tham gia tích cực, trách nhiệm vào quá trình triển khai Quy hoạch, đồng thuận cùng với chính quyền, cơ quan nhà nước các cấp trong xử lý những vấn đề phát sinh. Công tác tuyên truyền cũng nhằm đề cao vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền, trách nhiệm người đứng đầu trong việc chỉ đạo triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện QHTTQG tại bộ, ngành, địa phương phụ trách, bảo đảm sự thống nhất từ Trung ương đến địa phương; tuyên truyền QHTTQG gắn với tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hàng năm, tiến độ triển khai các chương trình, dự án quan trọng quốc gia, các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt, các quy hoạch của tỉnh, địa phương; góp phần giám sát việc thực hiện, bảo đảm thống nhất với QHTTQG.

Có thể bạn quan tâm

Hết thời mang bao tải tiền đi mua bán bất động sản

Hết thời mang bao tải tiền đi mua bán bất động sản

Theo Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 có hiệu lực từ 1/8, người mua nhà tại các dự án bắt buộc thanh toán bằng chuyển khoản cho chủ đầu tư, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Việc này nhằm tránh thất thu thuế và làm minh bạch thị trường, tránh tình trạng mang cả bao tải tiền đi mua căn hộ chung cư như một thời từng diễn ra.