Từ khóa: phát triển rừng

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Xã Lơ Pang cần chú trọng công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Xã Lơ Pang cần chú trọng công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

(GLO)- Tiếp tục chương trình công tác tại huyện Mang Yang, vừa qua, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên đã làm việc với đại diện hệ thống chính trị xã Lơ Pang (huyện Mang Yang) về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn xã 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến.

Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng: Chuyển biến tích cực

Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng: Chuyển biến tích cực

(GLO)- Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được xác định là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, những năm qua, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở ở Gia Lai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
Gia Lai: Chuyển biến tích cực trong quản lý bảo vệ rừng

Gia Lai: Chuyển biến tích cực trong quản lý bảo vệ rừng

(GLO)- Trong 5 năm (2017-2022), các sở, ngành và cấp ủy, chính quyền các cấp đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình số 38-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Nhờ đó, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng: Kịp thời giải ngân kinh phí trồng rừng thay thế

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng: Kịp thời giải ngân kinh phí trồng rừng thay thế

(GLO)- Từ kinh phí trồng rừng thay thế do các chủ đầu tư nộp khi triển khai các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã giải ngân kịp thời cho các đơn vị trồng rừng thay thế theo quy định. Đến nay, các đơn vị được giao nhiệm vụ đã trồng được hơn 900 ha rừng thay thế, góp phần phát triển rừng bền vững.
Đề xuất dự án bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng bền vững

Đề xuất dự án bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng bền vững

(GLO)- Sáng 1-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên đã chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) về thẩm định đề xuất đầu tư dự án “Giảm thiểu các tác động của dịch bệnh Corona tới kinh tế và xã hội thông qua bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng bền vững ở Tây Nguyên“.
Rà soát, quy hoạch để phát triển rừng bền vững - Kỳ cuối: Cơ hội phát triển kinh tế lâm nghiệp

Rà soát, quy hoạch để phát triển rừng bền vững - Kỳ cuối: Cơ hội phát triển kinh tế lâm nghiệp

(GLO)- Trên cơ sở kết quả rà soát, quy hoạch 3 loại rừng, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết về phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng sinh kế, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030
Gia Lai 48h: Rà soát, quy hoạch để phát triển rừng bền vững

Gia Lai 48h: Rà soát, quy hoạch để phát triển rừng bền vững

(GLO)- Từ kết quả rà soát quy hoạch 3 loại rừng, ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh đã cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững; sử dụng hiệu quả tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp, kết hợp hài hòa giữa sản xuất lâm nghiệp với nông nghiệp.
Gia Lai tiếp tục tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Gia Lai tiếp tục tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

(GLO)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 4 năm thực hiện Chương trình số 38-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quản lý, bảo vệ, phát triển rừng

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quản lý, bảo vệ, phát triển rừng

(GLO)- Sáng 20-8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 4 năm thực hiện Chương trình số 38-CTr/TƯ, ngày 29-3-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triền khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12-1-2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
Gia Lai: Khẩn trương trồng mới 8.000 ha rừng

Gia Lai: Khẩn trương trồng mới 8.000 ha rừng

(GLO)- Những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng luôn được các ngành và chính quyền địa phương tỉnh Gia Lai quan tâm thực hiện, nhất là việc trồng rừng. Bước vào mùa mưa năm nay, ngành chức năng, chính quyền địa phương, đơn vị chủ rừng và người dân đang tập trung triển khai trồng mới 8.000 ha rừng.
Tây Nguyên - Nam Trung bộ ứng phó nguy cơ sa mạc hóa - Bài 3: Sống chung với sa mạc hóa

Tây Nguyên - Nam Trung bộ ứng phó nguy cơ sa mạc hóa - Bài 3: Sống chung với sa mạc hóa

Trước thực trạng quá trình sa mạc hóa đang diễn ra nhanh chóng, chính quyền và người dân các tỉnh Tây Nguyên - Nam Trung bộ đang thực hiện nhiều giải pháp ứng phó, thích nghi như: Đầu tư hạ tầng thủy lợi, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng… Tuy nhiên, về lâu dài, giải pháp căn cơ, bền vững là cần tập trung nhóm giải pháp về bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng.