Gia Lai tăng cường thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa có Công văn số 1084-CV/TU tăng cường thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 114-KH/BTCTW, ngày 21-4-2023 của Ban Tổ chức Trung ương thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023 (viết tắt là Kế hoạch 114-KH/BTCTW), Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Báo Gia Lai, Trường Chính trị tỉnh, các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để tổ chức triển khai tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023 bằng các hình thức phù hợp, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung tuyên truyền theo Kế hoạch 114-KH/BTCTW; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Cán bộ bộ phận một cửa thị xã An Khê giúp người dân giải quyết các thủ tục hành chính. Ảnh: Ngọc Minh
Cán bộ bộ phận một cửa thị xã An Khê giúp người dân giải quyết các thủ tục hành chính. Ảnh: Ngọc Minh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành chức năng liên quan của tỉnh theo ngành, lĩnh vực tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) về tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng ban tuyên giáo các cấp ủy trực thuộc triển khai thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức trong Đảng, hệ thống chính trị và xã hội về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh; thường xuyên theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và địa phương về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, qua đó kịp thời phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp cấp ủy, tổ chức Đảng xử lý, giải quyết những khó khăn, vướng mắc nảy sinh ngay từ cơ sở.

Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức Cuộc thi Báo chí với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai năm 2023; trên cơ sở đó, phối hợp đề xuất lựa chọn những tác phẩm có chất lượng gửi dự thi Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023.

Đẩy mạnh tuyên truyền trong đội ngũ báo cáo viên, phóng viên, báo chí thông qua hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy, hội nghị giao ban báo chí hàng tháng. Chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục có nội dung tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy bám sát chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, phối hợp, cung cấp thông tin cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để thường xuyên định hướng công tác thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương hưởng ứng tham gia Cuộc thi Báo chí với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai năm 2023; lựa chọn những tác phẩm có chất lượng gửi dự thi Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch 114-KH/BTCTW.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) trước ngày 20-11-2023.

Có thể bạn quan tâm

Hội thảo vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng lực lượng Công an nhân dân

Hội thảo vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng lực lượng Công an nhân dân

(GLO)- Sáng 25-10, Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ “Quán triệt, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh-Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030". Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn-Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị (Bộ Công an) và Trung tướng Phan Xuân Tuy-Giám đốc Học viện Chính trị CAND đồng chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương.
Văn phòng cấp ủy đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ

Văn phòng cấp ủy đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ

(GLO)- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng… cho nên phải luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật, để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”. Thực hiện lời dạy của Bác, những năm qua, đội ngũ cán bộ văn phòng cấp ủy của tỉnh Gia Lai luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, không ngừng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Pleiku: Truyền đạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho 700 cán bộ, chiến sĩ

Pleiku: Truyền đạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho 700 cán bộ, chiến sĩ

(GLO)- Chiều 13-10, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo-chuyên gia cao cấp, nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt cho gần 700 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn TP. Pleiku và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai.
Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng-chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030

Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng-chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030

(GLO)- Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng-chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030. Theo đó, Chiến lược đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng xã hội dân chủ, kỷ cương, liêm chính; giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội.
Ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Gia Lai họp phiên thứ 5

Ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Gia Lai họp phiên thứ 5

(GLO)-

Sáng 27-9, Ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (Ban Chỉ đạo) tổ chức phiên họp thứ 5 để đánh giá tình hình thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy-Trưởng Ban Chỉ đạo tại phiên họp thứ 4 và tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Những “đầu tàu” ở buôn làng

Những “đầu tàu” ở buôn làng

(GLO)- Trong hành trình phát triển, Đảng bộ, chính quyền TP. Pleiku luôn chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống người dân các làng đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS). Từ đó, diện mạo nông thôn mới (NTM) không ngừng khởi sắc, cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao. Trong thành quả ấy có phần đóng góp quan trọng của những bí thư chi bộ, trưởng thôn là người DTTS... Với vai trò “đầu tàu” ở buôn làng, họ luôn nhiệt tình, trách nhiệm, hết lòng vì cuộc sống của Nhân dân, là nhịp cầu kết nối ý Đảng-lòng dân bền chặt.

Kiên quyết chống tiêu cực, 'lợi ích nhóm', 'lợi ích cục bộ' trong xây dựng và thi hành pháp luật

Kiên quyết chống tiêu cực, 'lợi ích nhóm', 'lợi ích cục bộ' trong xây dựng và thi hành pháp luật

Để nâng cao hiệu quả triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, kiên quyết chống tiêu cực, 'lợi ích nhóm', 'lợi ích cục bộ' trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật.
Người dân biên giới một lòng theo Đảng

Người dân biên giới một lòng theo Đảng

(GLO)- Các chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế-xã hội cùng sự chung tay vào cuộc của các lực lượng vũ trang đã đem đến cuộc sống ngày càng ấm no cho người dân trên tuyến biên giới của tỉnh Gia Lai. Trong sự đổi thay ấy, người dân càng thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết bảo vệ vững chắc dải biên cương của Tổ quốc.