Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Nông dân Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Lời Tòa soạn: Trong 2 ngày (10 và 11-10), tại TP. Pleiku, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2018-2023). Nhân dịp này, P.V Báo Gia Lai Điện tử có cuộc phỏng vấn ông Rơ Mah Giáp-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2013-2018 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
* P.V: Ông có thể cho biết những kết quả nổi bật mà Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ 2013-2018?
- Ông RƠ MAH GIÁP: Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tập trung tuyên truyền, vận động hội viên đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ VII (nhiệm kỳ 2013-2018). Các cấp Hội đã tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; phát triển thêm 29.611 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh đến tháng 10-2018 lên 174.605 người. Cả 222 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều có tổ chức cơ sở Hội với 2.142 chi hội và 3.382 tổ hội. Chất lượng hội viên từng bước được nâng lên. Hội viên tích cực tham gia sinh hoạt, hưởng ứng thực hiện các phong trào, cuộc vận động do Hội phát động.
Thực hiện các phong trào thi đua phát triển kinh tế-xã hội, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tổ chức được hơn 9.500 buổi tập huấn cho trên 860.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất. Nhiều phong trào thi đua được phát động sôi nổi như: Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Nông dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng-an ninh, phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh. Qua bình xét hàng năm có hơn 62.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất giỏi các cấp. Toàn tỉnh có 139.509 hộ hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 80% so với số hộ đăng ký.
 Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Agribank Gia Lai ký kết chương trình hỗ trợ hội viên vay vốn sản xuất.                                                                      Ảnh: Đ.Y
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Agribank Gia Lai ký kết chương trình hỗ trợ hội viên vay vốn sản xuất. Ảnh: Đ.Y
Các cấp Hội còn tích cực phát huy nội lực, vận động hội viên đổi mới nếp nghĩ, cách làm, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, khai thác có hiệu quả nội lực, tiềm năng, thế mạnh trên chính mảnh đất của mình. Hình thành cánh đồng mẫu lớn, sản xuất theo chuỗi giá trị liên kết, đẩy mạnh các hoạt động tín chấp giúp hội viên nông dân vay vốn phát triển sản xuất. Tính đến ngày 30-6-2018, các cấp Hội đã tín chấp với các Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT thành lập được 947 tổ vay vốn với tổng dư nợ trên 446 tỷ đồng, giúp cho gần 50.000 hộ vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất; nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội quản lý 1.188 tổ vay vốn cho 46.932 hội viên vay với tổng số tiền 1.345 tỷ đồng. Đồng thời, các cấp Hội còn xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân cho trên 4.000 lượt hộ vay để xây dựng 60 mô hình sản xuất, làm ăn hiệu quả. Các cơ sở Hội phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp vật tư, phân bón với phương thức trả chậm, trung bình mỗi năm cung cấp trên 8.600 tấn phân các loại; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành dạy nghề cho 30.433 hội viên nông dân. Các cấp Hội còn tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, xác định xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó nông dân giữ vai trò chủ thể, tạo sự đồng thuận, chung sức thực hiện.
* P.V: Vậy còn những hạn chế trong hoạt động của các cấp Hội Nông dân trong nhiệm kỳ vừa qua là gì, thưa ông? 
- Ông RƠ MAH GIÁP: Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào nông dân và hoạt động công tác Hội vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Công tác tuyên truyền có lúc, có nơi chưa thường xuyên, chưa sâu. Chất lượng tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân ở một số địa phương còn thấp; việc duy trì sinh hoạt chi hội, tổ hội chưa thường xuyên, tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt còn thấp; sự gắn kết hội viên với tổ chức chưa thật chặt chẽ, hàng năm số hội viên ra khỏi tổ chức Hội vẫn còn. Một số cơ sở Hội chưa phát huy được vai trò, vị trí, chức năng của mình, chưa thực sự là người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên, chưa làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ...
* P.V: Phát huy kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa ông?
- Ông RƠ MAH GIÁP: Với chủ đề “Dân chủ-Đoàn kết-Đổi mới-Hội nhập-Phát triển”, phương hướng hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân trong 5 năm tới của Hội là tập trung xây dựng Hội Nông dân  các cấp trong tỉnh vững mạnh, tập hợp nông dân vào tổ chức Hội, vận động nông dân tham gia thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ vững ổn định chính trị-xã hội địa bàn nông thôn.  Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong hội viên, nông dân. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Phát triển kinh tế tập thể; xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, giúp nông dân tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản.
Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ của cán bộ Hội, hội viên, nông dân; từng bước xây dựng lực lượng lao động nông thôn có tác phong công nghiệp, có năng lực quản lý và kỹ năng sản xuất, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn của tỉnh. Phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu: 100% Hội Nông dân cấp xã phối hợp xây dựng được ít nhất từ 1 hợp tác xã trở lên về liên kết, hợp tác phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; 100% hộ hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản đăng ký cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường; 100% Hội các cấp sử dụng có hiệu quả Quỹ Hỗ trợ nông dân; 98% chi hội và Hội cơ sở đạt tiêu chuẩn khá và vững mạnh; hàng năm có từ 60% số hộ hội viên, nông dân trở lên đăng ký và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; kết nạp 30.000 hội viên mới.
* P.V: Thưa ông, để đạt được mục tiêu đề ra, các cấp Hội Nông dân sẽ triển khai những giải pháp cụ thể nào?
- Ông RƠ MAH GIÁP: Trước tiên, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, cụ thể là tập trung triển khai đầy đủ Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII và Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII đến các cấp Hội và hội viên nông dân trong toàn tỉnh. Tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh; mọi hoạt động hướng về cơ sở, lấy cơ sở để tổ chức phong trào của Hội. Thực hiện tốt phương châm “4 ngày làm việc ở cơ quan, 1 ngày xuống cơ sở”. Tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Hội theo hướng đa dạng, phong phú, thiết thực, phù hợp với từng địa phương.
Đẩy mạnh công tác phát triển hội viên, nâng cao chất lượng hội viên. Tiếp tục phát động đẩy mạnh 3 phong trào lớn của nông dân: phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng-an ninh. Trong đó, đặc biệt chú trọng phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, tập trung sản xuất theo chuỗi liên kết giá trị, nông dân tích cực xây dựng cánh đồng mẫu lớn, thâm canh, tăng vụ, đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất để mang lại hiệu quả cao.
Tăng cường và làm tốt công tác giám sát và phản biện xã hội theo tinh thần Quyết định 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), coi đây là một trong các biện pháp quan trọng bảo đảm phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”, Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020 và thực hiện có hiệu quả Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.
* P.V: Xin cảm ơn ông!
Đinh Yến (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.