.

Ông Đinh Khắc Đính được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

Thứ Ba, 10/04/2018, 14:50 [GMT+7]
.

Sáng 10-4, Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 14, khóa VI họp kiện toàn, bổ sung nhân sự ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018.
 

Ban Thường vụ Hội Nông dân Việt Nam sau khi được bổ sung ông Đinh Khắc Đính.
Ban Thường vụ Hội Nông dân Việt Nam sau khi được bổ sung ông Đinh Khắc Đính.

Theo đó, Hội nghị đã bầu bổ sung 8 ủy viên Ban Chấp hành, bầu bổ sung ông Đinh Khắc Đính, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế làm Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam với số phiếu bầu 100%. Ông Đính dự kiến sẽ được phân công đảm nhiệm phụ trách khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Như vậy, tính đến nay, tại Hội Nông dân Việt Nam hiện có 125 Ủy viên Ban Chấp hành, 19 Ủy viên Ban Thường, 1 Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch. Theo tờ trình của Ban Thường vụ trước hội nghị, việc kiện toàn nhân sự này để hướng tới chuẩn bị tốt hơn cho Đại hội khóa VII Hội Nông dân Việt Nam sắp tới đạt kết quả tốt đẹp. Cũng tại kỳ họp này, Ban Thường vụ và các Ủy viên Ban Chấp hành thông qua Đề cương báo của Ban Chấp hành khóa VI trình Đại hội Đại biểu Hội Nông dân Việt Nam khóa VII.

Trần Ngọc Kha/daidoanket

.