.

Hội Nông dân cần chọn cán bộ có năng lực và tâm huyết

Thứ Năm, 05/04/2018, 17:22 [GMT+7]
.

(GLO)- Lời Tòa soạn: Thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã tiến hành tổ chức đại hội Hội Nông dân (ND) cấp cơ sở, tiến tới đại hội đại biểu Hội ND cấp huyện và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn ông RƠ MAH GIÁP-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội ND tỉnh.

- P.V: Ông có thể cho biết kết quả công tác tổ chức đại hội Hội ND cấp cơ sở tại các địa phương trong tỉnh?

 

Ông Rơ Mah Giáp.         Ảnh: T.N
Ông Rơ Mah Giáp. Ảnh: T.N

Ông RƠ MAH GIÁP: Đại hội Hội ND các cấp lần này thực hiện theo Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội Hội ND các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội ND Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2018-2023). Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông tri số 04-TT/TU về lãnh đạo đại hội Hội ND các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2018-2023). Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã ban hành kế hoạch chỉ đạo triển khai tổ chức đại hội, cũng như tổ chức 2 hội nghị tập huấn quán triệt các văn bản chỉ đạo đại hội Hội ND các cấp cho các ủy viên Ban Chấp hành Hội ND tỉnh, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội ND cấp huyện. Ban Thường vụ Hội ND cấp huyện đã tổ chức tập huấn quán triệt các văn bản chuẩn bị cho đại hội cấp xã và huyện. Sau gần 1 năm chuẩn bị, đến nay đã có 183/222 cơ sở Hội tổ chức xong đại hội, chiếm 82,43% tổ chức Hội. Các địa phương đang tiếp tục hoàn thành đại hội cấp cơ sở vào trung tuần tháng 4 này.

- P.V: Theo ông, có thể rút ra những kinh nghiệm gì qua chỉ đạo và theo dõi công tác tổ chức đại hội?

 

Khen thưởng nông dân sản xuất giỏi.                     Ảnh: T.N
Khen thưởng nông dân sản xuất giỏi. Ảnh: T.N

Ông RƠ MAH GIÁP: Trước tiên là phải bám sát văn bản hướng dẫn cũng như sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương và địa phương. Sau khi có văn bản chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Hội ND cấp huyện, cấp xã đã tham mưu các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Đảng ủy cấp xã ban hành văn bản chỉ đạo đại hội Hội ND cấp mình,  HĐND và UBND các cấp thực hiện phân bổ kinh phí cho Đại hội Hội ND cùng cấp, đây sự quan tâm đặc biệt cho công tác Hội. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh và cấp huyện luôn bám sát nghiên cứu, nắm vững các văn bản chỉ đạo đại hội của cấp ủy Đảng và của Hội cấp trên để cụ thể hóa vào điều kiện của mình, từ công tác chuẩn bị nội dung báo cáo chính trị, công tác nhân sự ban chấp hành khóa mới, tuyên truyền về đại hội, kịch bản điều hành đại hội chuẩn bị chu đáo, được cấp ủy Đảng và Hội cấp trên phê duyệt thống nhất.

Ban Thường vụ Hội ND các cấp tổ chức tuyên truyền, giúp cho cán bộ, hội viên, ND và nhân dân thấy rõ đại hội Hội ND là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, tạo khí thế sâu rộng trong bà con ND các dân tộc trong tỉnh. Đặc biệt, ở lần đại hội này, qua tổng hợp bước đầu cho thấy, Ban Chấp hành mới và Chủ tịch Hội ND cơ sở có trình độ học vấn, chuyên môn, phẩm chất chính trị… đạt chuẩn theo quy định của tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, lực lượng trẻ được bổ sung, năng động và sáng tạo hơn, trình độ đại học, cao đẳng chiếm khá, tỷ lệ nữ và dân tộc tại chỗ tăng lên, công tác xây dựng tổ chức Hội được củng cố nhằm nâng cao vị thế và vai trò của Hội ND trong tập hợp, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên ND.

- P.V: Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã có định hướng chỉ đạo như thế nào về công tác tổ chức đại hội Hội ND các cấp thời gian tới, thưa ông?

Ông RƠ MAH GIÁP: Đại hội Hội ND các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể ND. Để lãnh đạo tốt công tác tổ chức đại hội Hội ND 3 cấp nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Hội và các địa phương trong tỉnh cần quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng và Trung ương Hội ND Việt Nam nhằm chuẩn bị tốt nội dung, nhân sự cho đại hội. Trong đó, công tác nhân sự cần đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng và Điều lệ Hội ND Việt Nam.

Công tác nhân sự luôn được quan tâm đặc biệt. Cán bộ Hội ND là những người làm công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp và dân vận nên phải lựa chọn cán bộ tốt, tâm huyết với sự nghiệp. Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia lãnh đạo Hội các cấp phải đảm bảo đủ số lượng và chất lượng, cơ cấu hợp lý, có sự kế thừa và phát triển; đồng thời có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có phẩm chất, năng lực, uy tín và tinh thần trách nhiệm với công tác Hội... Trong số này, cần quan tâm đến cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số và cán bộ nữ..., từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đại biểu Hội ND cấp xã dự kiến hoàn thành trong tháng 4 và cấp huyện là vào tháng 7-2018. Ban Chấp hành Hội ND các cấp cần chuẩn bị thật tốt nội dung đại hội. Trong đó, báo cáo trình đại hội cần đánh giá đúng thực trạng hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua; chỉ rõ những kết quả làm được, những hạn chế, yếu kém cũng như nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Bên cạnh đó, cần dự báo tình hình công tác Hội và phong trào ND trong 5 năm tới; bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp để xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của nhiệm kỳ tới trên tinh thần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả.

- P.V: Xin cảm ơn ông.

Thanh Nhật (thực hiện)

.