Gia Lai đẩy nhanh phát triển kinh tế-xã hội gắn với triển khai có hiệu quả Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị

Gia Lai đẩy nhanh phát triển kinh tế-xã hội gắn với triển khai có hiệu quả Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị

(GLO)-Bước sang năm 2023-năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025, dự báo việc thực hiện nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.