.
.
(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ đã dặn: “Kiến thiết cần có nhân tài”. Trong dịp gặp gỡ 300 đại biểu trí thức và nhà khoa học cả nước trước Tết Kỷ Hợi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã nói: “Không có nhân tài thì không thể phát triển được đất nước, nhưng có nhân tài rồi mà không trọng dụng thì sẽ càng khiến đất nước suy yếu”. Sẽ là lãng phí và có lỗi nếu không sử dụng tốt nguồn tài nguyên trí tuệ này cho sự phát triển. 
 
 
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015-2020), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Trí thức Việt Nam là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt là trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xây dựng kinh tế tri thức, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước… Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững”.
 
 
 PGS-TS Nguyễn Danh-Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. Ảnh: M.T
PGS-TS Nguyễn Danh-Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. Ảnh: M.T
 
Chúng ta cũng từng nghe: Muốn ổn định thì dựa vào chính trị, muốn phát triển thì dựa vào khoa học. Lịch sử các cuộc cách mạng công nghiệp trên thế giới cũng đã cho chúng ta thấy rõ điều đó. Trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4 hiện nay càng không thể thiếu vai trò của đội ngũ trí thức, vì không thể phát triển bứt phá chỉ bằng lao động giản đơn.
 
Nhận thức được sứ mệnh quan trọng trên, ngoài sự không ngừng cố gắng và ý thức chủ động vươn lên, đội ngũ trí thức rất cần sự quan tâm tạo điều kiện, giao nhiệm vụ và sử dụng hiệu quả hơn nữa lực lượng này vào công cuộc phát triển tỉnh nhà. 
 
Theo tôi, để tạo điều kiện cho khoa học công nghệ phát triển thì cần cởi trói về thể chế (cấp Trung ương nên đơn giản hóa về quản lý, nhất là về tài chính) và việc thực thi thể chế (cấp tỉnh trong chọn lựa nhân sự cần chú trọng năng lực, chất lượng hơn là cơ cấu, thành phần…). Bên cạnh đó, cần tổ chức kết nối với những Việt kiều thành đạt gốc Gia Lai để tạo cơ hội đầu tư, hỗ trợ phát triển ở tỉnh nhà; có chính sách thu hút con em trong tỉnh đạt kết quả học tập giỏi, có trình độ cao hoặc là người địa phương (ở cấp cơ sở) để bổ sung nguồn cán bộ về sau cho các cấp, ngành, hợp tác xã…
 
Về phần mình, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh sẽ tiếp tục tập hợp, đoàn kết trí thức khoa học công nghệ trong và ngoài tỉnh, đồng thời tổ chức những hoạt động thiết thực để huy động sự hợp tác tham gia của lực lượng trí thức vào công cuộc phát triển của địa phương. Trong năm 2019 và những năm tiếp theo, ngoài thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh sẽ chú trọng một số nội dung như: tiếp tục tổ chức điều tra chuyên đề về dư luận xã hội trong đội ngũ trí thức khoa học công nghệ hàng năm nhằm phản ánh với các cơ quan liên quan; sẵn sàng mở các “phiên chợ ý tưởng” như diễn đàn Davos từng làm hàng năm để tạo cơ sở khoa học cho các lĩnh vực, các cấp xây dựng kế hoạch, chiến lược cùng các đề tài, dự án. Trước mắt, Liên hiệp Hội sẽ phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tham mưu UBND tỉnh tổ chức giải thưởng ý tưởng sáng tạo thúc đẩy về các lĩnh vực: cải cách hành chính, chỉnh trang đô thị, giáo dục-đào tạo, y tế, giao thông-vận tải. Liên hiệp Hội cũng sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các hội thảo, tập huấn nhằm phổ biến, nâng cao năng lực khoa học công nghệ cho địa phương trong quá trình hội nhập; ký kết hợp tác với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh nhằm tranh thủ sự hỗ trợ về nguồn nhân lực, tài chính và các hoạt động liên quan...
 
 
Quang cảnh Hội thảo tiếp cận công nghệ 4.0 trong SX nông nghiệp thông minh. Ảnh: N.N
Quang cảnh Hội thảo tiếp cận công nghệ 4.0 trong SX nông nghiệp thông minh. Ảnh: N.N
 
33 năm trước, Đảng ta đã dũng cảm vượt qua thời khắc “đổi mới hay là chết” và kết quả là đất nước đã đạt được những thành tựu quan trọng. Chúng ta đã có cơ sở niềm tin và có quyền kỳ vọng tốt đẹp vì trong năm qua tỉnh nhà đã đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Giờ phải là lúc đẩy mạnh đổi mới hơn nữa để không bị tụt xa và cuộc sống được nâng cao nhanh hơn.
 
Niềm tự hào là người con của quê hương kiên cường, bất khuất, của “Đất nước đứng lên” và hào khí Tây Sơn Thượng đạo sẽ không cho phép chúng ta chậm trễ hay đứng ngoài sự phát triển chung. Để vươn lên cùng cả nước không chỉ cần có khát vọng mà quan trọng là cần góp sức cùng nhau hành động. Vì vậy rất cần có cơ chế khơi dậy sự đổi mới, sáng tạo và vươn lên mãnh liệt. Tôi hy vọng rằng lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục phát huy cao độ tinh thần sáng tạo trong nhân dân và đổi mới trong cán bộ, công chức, viên chức, quyết liệt cải cách hành chính theo hướng 4.0-điều kiện rất quan trọng để thu hút đầu tư và nâng cao mức độ hài lòng (trên thế giới, nhiều quốc gia đã đi vào tự động hóa mức độ cao, chuẩn bị bước vào thời kỳ kinh tế hậu công nghiệp và xây dựng xã hội siêu thông minh 5.0); phát triển doanh nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp thông minh; phát triển du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp... Bên cạnh đó là xây dựng hợp tác xã kiểu mới; “khéo lựa chọn, khéo phân phối, khéo sử dụng” nhằm phát huy tối đa vai trò của đội ngũ trí thức trên tất cả các lĩnh vực vào việc xây dựng và phát triển tỉnh nhà.
 
 PGS-TS. Nguyễn Danh
 
.