• Nhà ống bê tông bóp nghẹt Đà Lạt
  • Đèo Bảo Lộc sạt lở, kẹt xe hơn 20 km
  • Giải quyết rốt ráo những bất cập của các dự án BOT

Nhà ống bê tông bóp nghẹt Đà Lạt

Do quy hoạch thiếu hợp lý, Đà Lạt đang bị bóp nghẹt bởi tình trạng bê tông hóa, nhà ống tràn lan. Từ đó thành phố dần đánh mất vẻ đặc trưng "đô thị ẩn trong thiên nhiên" hiếm có.

Đèo Bảo Lộc sạt lở, kẹt xe hơn 20 km

Mưa lớn làm khối lượng đất đá lớn đổ xuống đèo Bảo Lộc khiến hàng trăm phương tiện cùng người dân kẹt hai bên đầu.

Giải quyết rốt ráo những bất cập của các dự án BOT

Chủ trương thực hiện các dự án giao thông BOT (Xây dựng – kinh doanh – chuyển giao) được Chính phủ khẳng định là đúng đắn, nhưng các bất cập lại đang làm nảy sinh nhiều vấn đề gây mất trật tự xã hội tại các địa phương.

.
.