Lan tỏa phong trào học tập và làm theo gương Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Qua 5 năm thực hiện Thông tri số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và cá nhân ở huyện Kbang đã có nhiều chuyển biến tích cực; các phong trào thi đua, các cuộc vận động ngày càng có sức lan tỏa rộng khắp…

Theo ông Bùi Trọng Thủy-Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Kbang, hiệu quả dễ nhận thấy nhất là tinh thần trách nhiệm, thái độ, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã có sự chuyển biến tích cực; các cơ quan, đơn vị đã chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, tích cực đổi mới công tác quản lý; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực, tham nhũng, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Những kết quả ghi nhận

Bám sát các nội dung trong Thông tri số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang đã nhanh chóng ban hành kế hoạch triển khai thực hiện việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Theo đó, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã tập trung giải quyết dứt điểm, hiệu quả các vụ việc bức xúc, tồn đọng kéo dài như: việc khiếu kiện kéo dài về đền bù cho người dân có diện tích đất ngập trong lòng hồ thủy điện An Khê-Ka Nak; tình trạng thiếu đất sản xuất tại làng Groi; sửa chữa cầu treo bắc qua sông Ba; việc thiếu đất sản xuất của nhân dân làng Kbang, Krối và làng Chợt (xã Lơ Ku)... Nhờ đó, niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước ngày càng được củng cố.

 

  Người dân làng Lợk, xã Đak Hlơ hiến đất làm đường giao thông nội thôn.     Ảnh: M.T
Người dân làng Lợk, xã Đak Hlơ hiến đất làm đường giao thông nội thôn. Ảnh: M.T

Qua 5 năm triển khai thực hiện, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp huyện Kbang đã tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước với những mô hình, cách làm sáng tạo. Đáng chú ý là phong trào “Kbang chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” gắn với thực hiện làm theo gương Bác. Đã có hàng trăm tập thể, cá nhân tham gia đóng góp ngày công, tiền của và hiến đất xây dựng các công trình nông thôn mới. Trong đó, người dân đóng góp 130.000 m2 đất, 2,4 tỷ đồng và 150 ngàn ngày công lao động. Nhiều tập thể, cá nhân điển hình được biểu dương như: xã Đak Hlơ, thôn 3 (xã Đông), làng Bờ (xã Kông Lơng Khơng), gia đình ông Nguyễn Văn Phương (thôn 4, xã Đak Hlơ), bà Nguyễn Thị Lành (thôn 5, xã Đak Hlơ), ông Huỳnh Thanh (thôn 3, xã Nghĩa An), bà Đinh Thị Vơch (thôn 9, xã Đông)…

Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, ban ngành và các tổ chức chính trị-xã hội huyện cũng triển khai thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, giá trị của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Điển hình là MTTQ Việt Nam huyện với cuộc vận động  “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; Huyện Đoàn Kbang với phong trào “Tuổi trẻ Kbang học tập và làm theo gương Bác”, “Thanh niên lập thân, lập nghiệp”; Liên đoàn Lao động huyện với phong trào “Xây dựng người cán bộ, công chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, “Đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân”; Hội Nông dân với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng”...

Tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm

Theo ông Bùi Trọng Thủy, qua sơ kết 5 năm thực hiện Thông tri số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên địa bàn huyện, bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Cụ thể, sự chuyển biến về nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa đồng đều; kết quả làm theo chưa thật sự rõ nét, sức lan tỏa của phong trào học tập và làm theo gương Bác trong xã hội còn thấp. Vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thiếu ý thức tự giác, gương mẫu trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; nói chưa đi đôi với làm, thiếu tinh thần trách nhiệm với công việc, với tập thể, nhân dân. Qua kiểm tra việc thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã yêu cầu 68 đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Rút kinh nghiệm qua nhiều năm triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang cho biết sẽ thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ, cũng như đánh giá chất lượng việc triển khai thực hiện của các tổ chức Đảng và các cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời uốn nắn, nhắc nhở đối với những đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc, chưa đạt yêu cầu. “Trong thời gian đến, ngoài việc chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chúng tôi sẽ đẩy mạnh việc biểu dương và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả để tạo sức lan tỏa phong trào tự giác làm theo gương Bác trong toàn Đảng bộ và toàn xã hội”-ông Bùi Trọng Thủy khẳng định.

 Minh Triều

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai sẽ tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tín dụng chính sách xã hội

Gia Lai sẽ tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tín dụng chính sách xã hội

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Ban kinh tế Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 236-KH/TU chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

 Thông qua dự thảo kết quả giám sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm

Thông qua dự thảo kết quả giám sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm

(GLO)- Chiều 6-6, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp đoàn giám sát để thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và giải quyết các trường hợp tạm đình chỉ điều tra trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2024.
Gia Lai không để thí sinh nào vì khó khăn về điều kiện kinh tế mà bỏ thi tốt nghiệp THPT

Gia Lai không để thí sinh nào vì khó khăn về điều kiện kinh tế mà bỏ thi tốt nghiệp THPT

(GLO)- Ngày 4-6, UBND tỉnh Gia Lai có Chỉ thị số 04/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024; trong đó, yêu cầu các địa phương không để thí sinh nào vì khó khăn về điều kiện kinh tế mà bỏ thi.