Từ khóa: đề án

Nghiệm thu Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nông sản”

Nghiệm thu Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nông sản”

(GLO)- Chiều 12-12, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương Gia Lai) phối hợp với Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Đak Đoa tổ chức nghiệm thu Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nông sản” cho đơn vị thụ hưởng là Hộ kinh doanh Trần Thị Hồng Nhung, thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa.
Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến cà phê

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến cà phê

(GLO)- Chiều 5-10, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công thương Gia Lai) phối hợp với đơn vị thụ hưởng là Công ty TNHH BaKa (thôn Chư Hậu 5, xã Ia Yok, huyện Ia Grai) tổ chức nghiệm thu Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến cà phê” theo chương trình khuyến công quốc gia năm 2023.
Góp ý về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ

Góp ý về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ

(GLO)- Sáng 15-9, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Quang Dương-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị góp ý kiến Đề án “Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ”.

Người dân đang thu hoạch lúa vụ Đông Xuân

Phê duyệt Đề án chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang cây trồng có giá trị kinh tế cao và thích ứng với biến đổi khí hậu

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký Quyết định số 111/QĐ-UBND, phê duyệt Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang phát triển cây trồng có giá trị kinh tế cao và thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030.
Nghiệm thu đề án "Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến bảo quản thực phẩm, đồ uống"

Nghiệm thu đề án "Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến bảo quản thực phẩm, đồ uống"

(GLO)- Chiều 26-10, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công thương Gia Lai) phối hợp với đơn vị thụ hưởng là Công ty TNHH một thành viên Hương Đất An Phú (xã An Phú, TP. Pleiku) tổ chức nghiệm thu Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến bảo quản thực phẩm, đồ uống“ theo Chương trình Khuyến công quốc gia năm 2022.
Tăng cường giáo dục văn hóa ứng xử trong các trường nghề

Tăng cường giáo dục văn hóa ứng xử trong các trường nghề

(GLO)- Ngày 16-9, tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025“ và biểu dương mô hình văn hóa ứng xử tiêu biểu năm 2021.
Ia Pa tổng kết đề án bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

Ia Pa tổng kết đề án bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

(GLO)- Ngày 18-11, Huyện ủy Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án 02 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân; bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào tại chỗ; xây dựng thiết chế băn hóa cơ sở vững mạnh giai đoạn 2014-2020 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2020-2025.