Chư Sê: Vùng kinh tế động lực phía Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Dù tiếp tục chịu tác động do đại dịch Covid-19 cũng như giá xăng dầu, vật tư nông nghiệp tăng cao nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành, Chư Sê cơ bản hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022. Đây là tiền đề để huyện tiếp tục bứt phá trong năm 2023, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh và xứng tầm là vùng kinh tế động lực phía Nam tỉnh.

Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

Năm 2022 là năm thứ 2 thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành, UBND huyện đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thống nhất, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng-chống dịch, phát triển kinh tế-xã hội ngay từ đầu năm. Nhờ đó, hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 của huyện cơ bản đạt và vượt so với năm 2021. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực và phù hợp với xu thế công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn năm 2022 trên 13.619 tỷ đồng (theo giá so sánh 2010), bằng 100,07% so với Nghị quyết HĐND huyện giao, tăng 8,9% so với năm 2021.

Cụ thể, ngành nông-lâm nghiệp và thủy sản gần 4.297 tỷ đồng, đạt 100,05% kế hoạch, tăng 3,2% so với năm 2021; ngành công nghiệp-xây dựng gần 4.971 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 12,88% so với năm trước; ngành thương mại-dịch vụ hơn 4.352 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 10,47% so với năm ngoái. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022 thực hiện 116,6 tỷ đồng, đạt 112,84% kế hoạch tỉnh giao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 67,31 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,04%.

Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2022 của huyện Chư Sê đạt và vượt kế hoạch đề ra. Ảnh: Q.T

Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2022 của huyện Chư Sê đạt và vượt kế hoạch đề ra. Ảnh: Q.T

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được Huyện ủy, UBND huyện quan tâm chỉ đạo các ngành và các địa phương triển khai thực hiện. Đến nay, huyện có 12 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 85,71%. Huyện đã có 5 sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh; 9 sản phẩm được Hội đồng đánh giá, phân hạng cấp tỉnh chấm đạt trong năm 2022 (đang chờ UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận). Bên cạnh đó, năm qua, huyện cũng đặc biệt quan tâm đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, trong đó tập trung phát triển cây ăn quả, dược liệu, trồng dâu nuôi tằm; nâng cao hiệu quả sản xuất bằng việc sử dụng các giống mới chất lượng cao, công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm, trồng trong nhà lưới, nhà màng... Qua đó, đã hình thành các vùng sản xuất dược liệu, trồng rau an toàn, cây ăn quả có múi, trồng dâu nuôi tằm, hồ tiêu, cà phê ứng dụng công nghệ cao với diện tích khoảng 1.514,8 ha. Ngoài ra, huyện đã triển khai kịp thời kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 cũng như phân bổ kịp thời nguồn vốn sự nghiệp thực hiện chương trình trong năm 2022.

Lĩnh vực y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm. Hiện toàn huyện có 32 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 68,09%; trong đó, có 10 trường mầm non, 10 trường tiểu học và 12 trường THCS; có 13/14 xã đạt tiêu chí số 5 về trường học; 13/14 xã đạt tiêu chí số 14 giáo dục đào tạo trong bộ tiêu chí quốc gia về NTM. Công tác phòng-chống dịch bệnh trên người được triển khai quyết liệt và có hiệu quả; công tác khám-chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân được quan tâm… Kịp thời giải quyết các chế độ chính sách của người lao động như: bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị giới thiệu, giải quyết việc làm cho người lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động.

Đặc biệt, trong năm, huyện đã quan tâm thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng. Các vấn đề bức xúc xã hội, đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm giải quyết kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Quyết tâm bứt phá trong năm 2023

Dự báo năm 2023, kinh tế-xã hội huyện Chư Sê tiếp tục đối mặt với những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen. Tuy nhiên, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Chư Sê quyết tâm thực hiện tốt chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục phát triển kinh tế-xã hội ổn định, bền vững. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện 3 chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI cũng như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025) đề ra.

Theo đó, huyện tiếp tục triển khai và nhân rộng các mô hình khuyến nông, hỗ trợ phát triển sản xuất có hiệu quả cao. Đồng thời, triển khai thực hiện các nội dung của Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện; đẩy mạnh xây dựng, hình thành chuỗi liên kết sản xuất. Cùng với đó, tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn người dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhất là trên diện tích đất trồng lúa, mì, điều kém hiệu quả sang trồng rau, cây ăn quả, cây dược liệu. Ngoài ra, huyện chủ động triển khai công tác phòng-chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp, trong đó chú trọng triển khai các chính sách ưu đãi hỗ trợ hợp tác xã về vốn tín dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao hiệu quả quản lý, sản xuất. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Trong đó, tập trung rà soát, đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện các chỉ tiêu bị tụt theo bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025 sau khi UBND tỉnh ban hành.

Huyện Chư Sê đặc biệt quan tâm thu hút đầu tư phát triển du lịch. Ảnh: Q.T

Huyện Chư Sê đặc biệt quan tâm thu hút đầu tư phát triển du lịch. Ảnh: Q.T

Bên cạnh đó, huyện tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các vị trí quy hoạch khu dân cư mới, hạ tầng kỹ thuật, giao thông nông thôn, nhất là các xã đạt chuẩn NTM và 2 xã còn lại chưa đạt chuẩn NTM. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, đưa hàng Việt về nông thôn, kích cầu thương mại, dịch vụ, nâng cao chất lượng sản phẩm... đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân. Tập trung đầu tư phát triển đồng bộ về kết cấu hạ tầng xã hội, hạ tầng kinh tế, trong đó, ưu tiên hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp huyện. Tổ chức lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch làm cơ sở triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất. Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các lĩnh vực: năng lượng, chế biến sau thu hoạch, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao…

Năm 2023, Chư Sê phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất (theo giá năm 2010) đạt 8,89%; tổng thu ngân sách nhà nước theo phân cấp 204,139 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 73,59 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025) giảm còn 6,04%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,75%.

Đồng thời, Chư Sê xác định triển khai quyết liệt các giải pháp tạo lập nguồn thu ngân sách ổn định, lâu dài; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, chống thất thu, nợ đọng thuế ngay từ đầu năm. Tiếp tục triển khai đấu giá thu tiền sử dụng đất tại các vị trí quy hoạch đã được phê duyệt. Chủ động xây dựng phương án bảo đảm nguồn thu cân đối ngân sách địa phương trong trường hợp bị ảnh hưởng lớn của giá cả so với dự toán. Tăng cường kiểm soát, quản lý các hoạt động khai thác tài nguyên trên địa bàn huyện; xử lý các hành vi vi phạm hành chính về khai thác tài nguyên, sử dụng đất… Tăng cường quản lý nhà nước, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xử lý các nguồn gây ô nhiễm. Hoàn thiện tiêu chí về môi trường đối với đô thị loại IV theo quy định của Bộ Xây dựng.

Song song đó, huyện tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia. Giải quyết kịp thời các chính sách ưu đãi cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định; phát triển hệ thống an sinh xã hội hiệu quả, bền vững, bảo vệ nhóm yếu thế trong xã hội. Đặc biệt, tiếp tục nâng cao năng lực điều hành, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động của hệ thống hành chính các cấp. Chú trọng phát triển kinh tế-xã hội gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững mạnh.

RMAH H'BÉ NÉT

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Có thể bạn quan tâm

Thơ Nguyễn Hoàng Thu: Tình yêu

Thơ Nguyễn Hoàng Thu: Tình yêu

(GLO)-Cả bài thơ là sự nối tiếp của những phép so sánh. Dù tình yêu đến hay chia xa, nắng vẫn ươm vàng, bầu trời vẫn xanh, biển vẫn động đầy nỗi nhớ. Dường như, bằng cách này, tác giả Nguyễn Hoàng Thu như muốn khẳng định sự vĩnh cửu, lâu dài, bền chặt của tình yêu.
Mùa xuân hoa cỏ

Mùa xuân hoa cỏ

(GLO)- Tết rồi, mùa khô ràn rạt gió và nắng. Mùa này, Tây Nguyên có thể ứng vào câu thơ của Nguyễn Trãi: “Hoa thường hay héo cỏ thường tươi”. Một thời mùa này, Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng, chỉ có mịt mù bụi đỏ, đỏ từ lá cây, nếu loại cây ấy còn lá, tới nhà cửa, người ngợm. Bụi, khô và bỏng rát vì... lạnh. Mùa này lạ lắm, nắng ong óng vàng và lạnh quắt tai, thứ lạnh khô rất hiếm, đặc trưng Tây Nguyên.
Công ty cổ phần Thăng Long: Những việc làm trách nhiệm với cộng đồng

Công ty cổ phần Thăng Long: Những việc làm trách nhiệm với cộng đồng

(GLO)- Với phương châm hoạt động kinh doanh không chỉ vì lợi nhuận mà phải có trách nhiệm với cộng đồng, hơn 20 năm đứng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Công ty cổ phần Thăng Long đã có những đóng góp thiết thực trong công tác an sinh xã hội, giúp nhiều gia đình người dân tộc thiểu số có chỗ ở ổn định.
An Khê với mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững

An Khê với mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững

(GLO)- Năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, triển khai quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội và đạt nhiều kết quả quan trọng. Qua đó, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng thị xã phát triển toàn diện và bền vững.
Tiêu Lệ Chí vươn tầm thế giới

Tiêu Lệ Chí vươn tầm thế giới

(GLO)- Có lẽ xuất phát từ tình yêu nông nghiệp sạch và tâm huyết với cây hồ tiêu vốn nổi tiếng một thời đang có nguy cơ mai một bởi tư duy sản xuất chạy theo thị trường mà những người trẻ sinh sống ở vùng đất Lệ Chí đã từng bước gầy dựng lại vùng hồ tiêu hữu cơ. Hơn thế, họ còn mong muốn đưa thương hiệu hồ tiêu của quê mình vươn tầm ra thế giới.
Chư Păh 3 khâu đột phá để thu hút đầu tư

Chư Păh 3 khâu đột phá để thu hút đầu tư

(GLO)- Vượt qua khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Chư Păh đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Trong 17 chỉ tiêu kinh tế-xã hội do Nghị quyết HĐND huyện đề ra có 16 chỉ tiêu đạt và vượt. Đặc biệt, các khâu đột phá trong thu hút đầu tư, phát triển các lĩnh vực lợi thế mang lại những kết quả tích cực.
Hơi thở mùa xuân

Hơi thở mùa xuân

(GLO)- Mùa xuân vẫn được coi là mùa đẹp nhất trong năm. Riêng tôi, tôi cảm nhận được vẻ đẹp ấy qua từng hơi thở. Có lẽ vì vậy mà mỗi khi tháng Chạp khóa cửa chuẩn bị đón ngày sang, tôi lại hoài mong nét tươi mới của mùa xuân.
Về lại "thủ đô kháng chiến"

Về lại "thủ đô kháng chiến"

(GLO)- Tôi đã nhiều lần về thủ đô cách mạng một thời ở Tân Trào, mỗi lần về tuy thời gian lưu lại không lâu, nhưng với người hay “khám phá”, tôi đã cố gắng tìm hiểu thêm những điều có thể mà trước đó chỉ nghe hoặc đọc ở đâu đó từ người khác, từ sách báo… 
Công ty TNHH Vĩnh Hiệp: Lấy uy tín, chất lượng để đồng hành dài hạn cùng đối tác

Công ty TNHH Vĩnh Hiệp: Lấy uy tín, chất lượng để đồng hành dài hạn cùng đối tác

(GLO)- Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (địa chỉ 404 Lê Duẩn, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) là đơn vị xuất khẩu cà phê hàng đầu của tỉnh Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung. Để đạt được vị thế như ngày hôm nay, Công ty luôn dùng uy tín, chất lượng, sự tử tế và phục vụ khách hàng tận tâm làm phương châm cho mọi hoạt động.
Mở đường cho trái cây vươn ra thị trường

Mở đường cho trái cây vươn ra thị trường

(GLO)- Những năm qua, các hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp trong tỉnh rất quan tâm đến việc xây dựng thương hiệu cho trái cây đặc sản để nâng tầm giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Cùng với đó, các doanh nghiệp, HTX liên kết với người dân xây dựng vùng chuyên canh cây ăn quả chất lượng để phục vụ xuất khẩu, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho cả đôi bên.
Để cây đời bật những mầm xuân

Để cây đời bật những mầm xuân

(GLO)-Mừng xuân-mừng Đảng thêm tuổi mới, lòng ta rộn vui nghĩ về tương lai với bao kỳ vọng về tầm vóc, vị thế của đất nước, dân tộc. Xuân của đất trời, Đảng của lòng dân. Mừng xuân mới, ôn lại chuyện cũ để chúng ta thêm tự hào, tin tưởng vào quyết tâm làm sạch mình của Đảng, thông qua cuộc đấu tranh không khoan nhượng với tệ nạn tham nhũng, tiêu cực.
Những người... không có Tết

Những người... không có Tết

(GLO)- Tết đến, khi mọi người, mọi nhà sum vầy bên mâm cơm đoàn viên thì trên những cung đường, các chiến sĩ Cảnh sát Giao thông (CSGT) lặng lẽ làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Nâng tầm giá trị rau Đak Pơ

Nâng tầm giá trị rau Đak Pơ

(GLO)- Đak Pơ là một trong những vùng chuyên canh rau lâu đời với diện tích hơn 6.700 ha, sản lượng trên 121 ngàn tấn/năm. Sau khi được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu cho sản phẩm “Rau Đak Pơ”, chính quyền địa phương đã nỗ lực mở rộng vùng chuyên canh rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP nhằm tạo chỗ đứng vững chắc trên thị trường, giúp nông dân nâng cao thu nhập.
Ia Pa 20 năm một chặng đường phát triển

Ia Pa 20 năm một chặng đường phát triển

(GLO)- Năm 2022, kinh tế-xã hội huyện Ia Pa đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đây là tiền đề quan trọng để cấp ủy, chính quyền và người dân vững vàng bước vào năm Quý Mão 2023 với mốc lịch sử kỷ niệm 20 năm thành lập huyện.