Từ khóa: chính sách tiền tệ

Đưa dòng vốn tín dụng hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Đưa dòng vốn tín dụng hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

(GLO)- Với mục tiêu góp phần cùng cả nước thực hiện chính sách tiền tệ chắc chắn, chủ động, linh hoạt và hiệu quả, Ngân hàng Nhà nước (NHNN)-Chi nhánh tỉnh Gia Lai đã đề ra chỉ tiêu định hướng năm 2023 huy động vốn tăng khoảng 5.500 tỷ đồng, dư nợ tăng khoảng 5.200 tỷ đồng. Dòng vốn tín dụng tiếp tục được kiểm soát tăng trưởng hợp lý và ưu tiên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế.
Thủ tướng: Thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời hơn nữa

Thủ tướng: Thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời hơn nữa

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước và toàn ngành Ngân hàng tiếp tục thực hiện các chính sách tiền tệ, tài khóa và các chính sách khác chủ động, linh hoạt, kịp thời hơn nữa; có chính sách hỗ trợ lãi suất đối với từng đối tượng cụ thể, hướng tín dụng vào đúng vào các địa chỉ, lĩnh vực cần thiết.