.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 3 tỉnh (Gia Lai, Kon Tum và Đak Lak)

Ký kết hiệp đồng bảo vệ biên giới tiếp giáp

Thứ Bảy, 07/03/2015, 14:23 [GMT+7]
.

(GLO)- Chiều 6-3, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ đội Biên phòng 3 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai và Đak Lak đã tổ chức Hội nghị ký kết hiệp đồng bảo vệ biên giới tiếp giáp năm 2015.

Ảnh: Anh Huy
Ảnh: Anh Huy

Năm 2014, Bộ Chỉ huy Biên phòng 3 tỉnh đã duy trì tốt nền nếp, chế độ thông báo, trao đổi tình hình trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới tiếp giáp. Bộ Chỉ huy Biên phòng 3 tỉnh đã chỉ đạo các đồn biên phòng tiếp giáp phối hợp chặt chẽ với nhau trong đấu tranh ngăn chặn các hoạt động làm ăn trái phép, vi phạm quy chế biên giới, vượt biên, xâm nhập trên đoạn biên giới tiếp giáp… Khi có tình hình đột xuất và các nguồn tin có liên quan, lực lượng trinh sát, lực lượng phòng-chống tội phạm ma túy của 3 tỉnh cũng như các đồn biên phòng tiếp giáp kịp thời thông báo, trao đổi thông tin cho nhau, không để xảy ra bị động bất ngờ trước mọi tình huống. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý đúng pháp luật các vụ việc xảy ra, giữ vững tình hình khu vực tiếp giáp, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia.

Trong công tác phối hợp quản lý bảo vệ biên giới, Bộ Chỉ huy Biên phòng 3 tỉnh đã tổ chức hiệp đồng bảo vệ đoạn biên giới tiếp giáp, phối hợp tổ chức sử dụng lực lượng, tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới tiếp giáp, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động vượt biên, xâm nhập, người và phương tiện hai bên biên giới ra vào khu vực tiếp giáp buôn lậu, sử dụng phượng tiện, vũ khí săn bắn, khai thác lâm sản trái phép. Năm 2014 các đồn biên phòng tiếp giáp của 3 tỉnh đã tổ chức tuần tra, phát hiện, bắt giữ, xử lý đúng pháp luật 25 vụ/83 đối tượng chủ yếu là vi phạm quy chế biên giới, vi phạm lâm luật.

Để chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các vụ việc xảy ra ở khu vực biên giới tiếp giáp và làm tốt công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới, Bộ Chỉ huy Biên phòng 3 tỉnh đã thống nhất công tác hiệp đồng năm 2015: Chỉ đạo các đồn biên phòng tiếp giáp thường xuyên phối hợp tổ chức tuần tra bảo vệ biên giới và các cột mốc biên giới đã được xây dựng; kịp thời phát hiện đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động vi phạm quy chế biên giới; phối hợp đấu tranh ngăn chặn các hoạt động của bọn FULRO và các loại tội phạm hai bên biên giới tiếp giáp... Bên cạnh đó, các đơn vị cũng tăng cường công tác đối ngoại biên phòng, phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới của Campuchia trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, phòng-chống vượt biên, xâm nhập…

Anh Huy

.